'Defensie wist van gevaren chroom 6-verf'

Coevorden / regio - Het chroom 6-verf dossier bij defensie neemt met de documenten waarover Follow the Money nu beschikt een bizarre wending. Wat is er aan de hand?

Bij opmerkelijk veel voormalig medewerkers van de NAVO-Depots is een vorm van kanker geconstateerd. De depots waren ten tijde van de koude oorlog gevestigd in Coevorden, Vriezenveen, Brunssum, Eygelshoven en Ter Apel en gevuld met Amerikaans legermaterieel.

De defensiemedewerkers kregen gezondheidsklachten naar aanleiding van blootstelling aan de Camouflageverf CARC (Chemical Agent Resistant Coating).  Op het depot aan het Coevorderkanaal in Coevorden waren op dezelfde locatie ook Battalion Headquarters en het Management Team NL-POMS gevestigd. Beide verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vijf opslagplaatsen. De dagelijkse leiding over de vijf opslagplaatsen lag bij NL POMS.   

Uit documenten waarover Follow the Money beschikt blijkt dat het waarnemend hoofd van de afdeling medische zaken van de Landmacht in 1990 wijst op de 'dringende noodzaak' om het personeel dat met CARC-verf werkt, op de hoogte te stellen van de risico’s. Hij adviseert een 'voor CARC aangepaste spuitcabine', opdat ander personeel geen onnodig risico loopt. Hij wijst erop dat de huidige ventilatie juist betekent dat de stoffen onnodig lang in de cabines blijven circuleren.

Datzelfde jaar biedt het Amerikaanse leger aan om alvast pre-financieringstrajecten in gang te zetten om de speciaal voor dit doel gemaakte spuit- en zandstraalcabines in Brunssum, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel te installeren. De reden daarvoor: ‘the U.S. standards are more stringent. The paint spray and sandblast booths cannot be allowed to operate until they are able to meet these health and safety requirements,’ staat in een memorandum uit september 1990.

Ook wijst het Amerikaanse leger erop dat het noodzakelijk is om een 'ongoing medical surveillance program as part of the total occupational health screening' in te stellen. Uitstel daarvan was onwenselijk, laten de Amerikanen weten.

Ondanks deze dringende waarschuwingen rapporteert de general manager van de Nederlandse NAVO-locaties namens het Management Team aan de leidinggevenden van de afzonderlijke locaties dat 'de bestaande installatie technisch geschikt is'. De general manager constateert dat er derhalve 'geen extra infrastructurele voorzieningen nodig zouden zijn. De algemene conclusie is dat de op de site aanwezige spuitinstallatie in technische zin uitstekend geschikt is voor het spuiten van de CARC-verf', schrijft hij de leidinggevenden in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel.

Het is waar dat eenmaal droog deze CARC-verf weinig kwaad kan, tenzij de geverfde voertuigen gelast of gezandstraald worden. Deze verf is voornamelijk gevaarlijk wanneer hij niet rechtstreeks wordt aangebracht maar wordt verneveld om voertuigen mee te spuiten. Juist dit onderhoud – overspuiten en verven – gebeurde op de NAVO-locaties in Nederland, zoals in Coevorden.

En ondanks de constateringen, waarschuwingen en aanbevelingen van het Amerikaanse leger en medische zaken Koninklijke Landmacht zag, volgens de documenten waarover Follow the Money zegt te beschikken, het Management Team NL-POMS gevestigd op de opslagplaats in Coevorden daar geen kwaad in.