Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

De Schutse beleefde koninklijke opening

Het eerste officiële bezoek aan de provincie Drenthe van prinses Beatrix vond plaats op 1 juni 1958 ter gelegenheid van de opening van het hervormd bejaardencentrum De Schutse. Dat bezoek zorgde volgens het Algemeen Handelsblad voor een hoogtepunt in het leven van jong en oud in deze streek.

Volgens de krant stonden de jongeren in een stralende zon met even stralende gezichtjes langs de route die de prinses door de oude vestingstad zou volgen met rood-wit-blauwe vlaggetjes te zwaaien. De ouderen in De Schutse en in het rk-centrum St. Franciscus, dat de kroonprinses ook bezocht, stonden met glunderende gezichten te wachten.

De bewoners van het hervormd bejaardencentrum De Schutse waren eerder woonachtig in het voormalig hervormde Weeshuis dat in 1915 officieel werd omgedoopt tot het ‘Rusthuis voor Ouden van Dagen van de Nederlands Hervormde gemeente’. Het voormalig weeshuis werd in verband met de opheffing van het garnizoen in het begin van de twintigste eeuw namelijk nog hoofdzakelijk bewoond door ouderen.

Theekoepel

Tijdens een bijeenkomst in oktober 1957 deelde de heer Jousma, de administrateur van de stichting, mee dat wanneer de werkzaamheden naar wens verliepen het nieuwe Nederlands Hervormde Bejaardencentrum De Schutse in december de poorten kan openen.

In het bejaardencentrum kwamen 74 eenpersoonskamers en 8 tweepersoons kamers, een grote eetzaal die ook voor recreatiedoeleinden gebruikt kon worden, zeven moderne keukenruimten en een ziekenafdeling. Verder werd een theekoepel ingericht die door een met glas omgeven terras met het gebouw was verbonden. Het centrum dat vlak bij het Coevorder stadspark ligt kreeg ook een fraaie tuin waarin een vijver werd aangelegd. De bouw en inrichting kostte in totaal een investering van ruim 1,1 miljoen gulden. Eind oktober van dat zelfde jaar verscheen er een advertentie in het Nieuwsblad dat er nog maar een aantal eenpersoonskamers beschikbaar waren.

Erehaag

Terug naar 1 juni 1958. In een groot artikel in het Nieuwsblad van het Noorden stond dat de grote koninklijke auto met prinses Beatrix rond half twaalf in de oude vestingstad Coevorden arriveerde. De kroonprinses werd vergezeld door haar particulier secretaresse mej. mr. M. Meurs. Door een erehaag gevormd door padvinders en padvindsters die stram in de houding stonden liep de prinses naar de hoofdingang van De Schutse begeleid door de Commissaris der Koningin mr. J. Cramer en de burgemeester van Coevorden, jhr. Mr. A. Feith.

Sleutel in etui

Vervolgens werd zij voorgesteld aan de wethouders Santman en Pas en gemeentesecretaris Lammerts als ook het bestuur van de stichting Hervormd Bejaardencentrum De Schutse. Nadat het tweejarig zoontje van burgemeester Feith de prinses bloemen had overhandigd was het de beurt aan de heer H.H. Scheffer, voorzitter van het stichtingsbestuur. Scheffer merkte op dat De Schutse, te vinden in Psalm 91, doet denken aan de veilige en beschuttende schapenstal zoals Drenthe die in oude tijden zo talrijk bezat. Daarna bood hij de prinses een sleutel in etui aan en nodigde hij haar uit om het gebouw te bezichtigen. Bij deze rondgang stonden de bejaarden de prinses aan de ingang van de kamers op te wachten. Het gezelschap bracht een bezoek aan de oudste inwoners van De Schutse, de heer en mevrouw Bruintjes, respectievelijk 89 en 85 jaar oud. In de kamer van het echtpaar onderhield de prinses zich in een ongedwongen sfeer geruime tijd met het echtpaar.

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl