‘Het is onze droom een omslag te maken’

Coevorden - De verhuizing van de huisartsen, de polikliniek van de Saxenburgh Groep en diverse paramedische diensten naar het voormalige waterschapsgebouw betekent veel meer dan dat.

‘Het is onze droom om een zogenoemde blauwe zone te realiseren, dat is een mooie stip aan de horizon', aldus huisarts Jan Willem Ek.

Maar wat is die blauwe zone? ‘In een blauwe zone worden meer mensen ouder, is de gemiddelde leeftijd hoger en zijn de mensen gezonder zodat zij zonder medicijnen of invaliditeit door het leven kunnen’, zegt Ek.

Inbreng inwoners

Refik Kaplan, cardioloog en lid van de raad van bestuur van de Saxenburgh Groep: ‘Het was de wens van de bevolking om de zorg van huisartsen te combineren met de Saxenburgh Groep. Bij ons streven naar het verhogen van de kwaliteit van leven en de gemiddelde leeftijd is de inbreng van inwoners onmisbaar. Daarom gaan we nog intensiever samenwerken.’

Ontmoetingsruimte

Ek noemt het gebouw -met de naam Veltstroom- een middel om de zorg vorm te geven. ‘We dagen inwoners uit om mee te denken. In het gebouw komt een ontmoetingsruimte voor medici en inwoners en we kijken naar de wensen bij het ontwikkelen van plannen.’

Omslag

Hij hoopt dat over een aantal jaren de gemiddelde leeftijd in deze regio is verhoogd. ‘Die ligt in deze regio lager dan het landelijk gemiddelde. ‘Wij willen een omslag maken met de medici, inwoners, gemeente en verzekeraars om daaraan te werken. Dat is onze inzet.’

Opgave

Uit onderzoek blijkt dat in Zuidoost-Drenthe mensen minder gezond zijn, er meer chronisch zieken zijn die korter dan elders in Nederland leven. Daarmee ligt er een behoorlijke opgave in deze regio, waarvoor de medici zich van harte willen inzetten.

Leefstijl

Er is veel aandacht voor leefstijl. Kaplan wijst erop, dat zo’n twintig jaar geleden uit het oogpunt van bezuinigingen het aantal gym- en zwemuren is verminderd. ‘De gevolgen van de besparingen, die we toen hebben willen doen, komen nu terecht bij de gezondheidszorg. Wij willen het tij de komende jaren keren.’

Bewustwording

Daarom komen er preventieprogramma’s op scholen, waarbij wordt aangehaakt bij het programma ‘Gezond in Coevorden’ van de gemeente. Er wordt ingezet op het bereiken van alle inwoners. ‘Momenteel’, zegt Kaplan, ‘bereik je een aantal inwoners niet, maar dat gebeurt wel als zij zien dat er veranderingen gaande zijn.’

Geen bier, maar appels

Het is daarbij onder andere van belang, dat scholen, verenigingen en bedrijven kijken naar het aanbod van etenswaren. Het gaat dus vooral om bewustwording. ‘Doe eens geen bier in de aanbieding in de supermarkt, maar appels’, zegt Ek. ‘Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk’, aldus Kaplan en Ek.

Op wijkniveau

Er is een bureau ingeschakeld, dat de wijken intrekt om ervaringen en ideeën op te tekenen. Dat gebeurt in samenwerking met de sociale wijkteams.

Medewerkers

Door deze vernieuwende aanpak en de verdergaande samenwerking is het aantrekkelijker voor jonge huisartsen en medisch specialisten om zich hier te vestigen. Inmiddels is er een nieuwe huisarts, Wahid Jurat, die Theo van Vlokhoven opvolgt. Aan het einde van het jaar komt er nog een nieuwe huisarts en is er inmiddels meer interesse.

Jan Willem Ek: ‘We onderhouden goede contacten met opleidingsinstituten. Dan gaat het niet alleen om de medisch sector, maar bijvoorbeeld ook opleidingen op bedrijfseconomisch gebied.’

 

Alle huisartsen zijn gevestigd op de eerste en tweede verdieping, apotheek De Singel en de Saxenburgh Groep zitten beneden. Daarnaast zijn de bloedafname, de praktijk oefentherapie Cesar van Natasja Tijhuis en de diëtistenpraktijk Van Asselt er gevestigd. De polikliniek is open, alleen de radiologie en orthopedie zijn dicht tot en met 27 juli.

Meer informatie: www.develtstroom.nl en www.saxenburghbouwt.nl