Verhuizing naar Veltstroom: 'We hebben aan wensen voldaan'

Coevorden - Het is zo ver: deze week verhuizen alle huisartsen in Coevorden en de polikliniek van de Saxenburgh Groep naar De Veltstroom, het fraaie gebouw aan de Burgemeester Feithsingel waar voorheen het waterschap was gevestigd.

Medio vorig jaar kocht de Saxenburgh Groep het gebouw om er samen met de huisartsencoöperatie Coevorden-Dalen een anderhalvelijns gezondheidscentrum van te maken. De huisartsen in Dalen blijven op hun huidige locatie.

Er werden plannen gemaakt voor de interne verbouwing en na de officiële overdracht op 2 januari gingen de werkzaamheden eind maart van start. Het gebouw is afgelopen week opgeleverd. Er is een bouwteam, dat wordt begeleid door een bureau dat ervaring heeft met transities van grote panden.

Installateur is aannemer

‘Daaraan ging een proces van plannen voor de inrichting vooraf’, vertelt Hilvert Wilts van de Saxenburgh Groep. ‘Er is een aannemer gevonden, die het werk op zich heeft genomen. Qua indeling is er niet zo veel veranderd. Het was wel een enorme operatie in verband met de installatiewerkzaamheden. In alle ruimtes is gezorgd voor wateraanvoer en watertoevoer. Het gebouw is als het ware mini-ziekenhuis en dat stelt heel andere, zwaardere eisen. Daarom is juist een installateur de aannemer. Dat is bijzonder, omdat het meestal gaat om een bouwbedrijf.’

Dik tevreden

Hier en daar moesten wat aanpassingen worden gedaan op de oorspronkelijke plannen. Wilts: ‘Op bepaalde plekken bleken steunbalken te zitten, waardoor het niet mogelijk was er gaten te boren. Daardoor zijn voorzieningen als keukenblokken wat anders geplaatst, maar we zijn dik tevreden.’

‘Als huisartsen’, aldus huisarts Anne de Boer, ‘hebben we meteen onze voorkeur voor de bovenverdiepingen uitgesproken. De apotheek en de Saxenburgh Groep zijn op de begane grond, omdat daar de grootste patiëntenstromen plaatsvinden. Bovendien kwamen de kamers op de verdiepingen ons heel goed uit. Wel zijn hier en daar wanden geplaatst.’ Hij toont de diverse ruimtes, waaronder spreekkamers, wachtkamers en als spil in het geheel de ontvangstruimte.

‘In dit gebouw’, zegt De Boer, ‘kunnen we als huisartsen en specialisten ook ruimtes en expertise gaan delen. We willen de eerste- en tweedelijnszorg ontschotten. We hebben bij de inrichting aan de wensen van de huisartsen kunnen voldoen.’

Gebruikers

In het gebouw komen de huisartsenpraktijken Harwig, Hermans, Jurat en Meander, de polikliniek van de Saxenburgh Groep, bloedafname SHO, de Singelapotheek (per november), de praktijk oefentherapie Cesar van Natasja Tijhuis en de diëtistenpraktijk Van Asselt. Apotheek Jansen aan de Tuinstraat blijft op de huidige locatie. De Boer: ‘Er zijn nog wel disciplines, die willen aansluiten, maar we weten nu nog niet of dat kan.‘

Verhuizing

De verhuizing van de praktijken van Harwig, Hermans en Jurat wordt vandaag afgerond, op donderdag en vrijdag verhuist de praktijk Meander. Op woensdag verhuist de polikliniek van de Saxenburgh Groep.

Vervanging huisartsen

Deze week kunnen patiënten van Harwig, Hermans en Jurat voor spoedzaken terecht bij Meander, op donderdag en vrijdag nemen de huisartsen de zaken waar voor Meander.

Polikliniek

De polikliniek in Coevorden is deze week gesloten, de radiologie en de afdeling orthopedie zijn gesloten tot en met 27 juli. De polikliniek oogheelkunde blijft voorlopig in het gebouw van Aleida Kramergebouw. Patiënten kunnen voor poliklinische zorg in Hardenberg terecht.

Tuin en parkeren

De verbouwing is gebeurd binnen de begroting. Een praktisch onderdeel is de tuin. Wilts: ‘Daarop hebben we ons wat verkeken, het vergt veel tijd om die te onderhouden. Inmiddels zijn de mensen van Larcom, de sociale werkvoorziening, er druk bezig.’

Voor het pand is gezorgd voor meer stallingsmogelijkheden voor fietsen. Er zijn twee ingangen waarvan mindervaliden gebruik kunnen maken. De ene ingang is bij de hoofdentree, de andere is aan de zijkant. Parkeerplaatsen voor auto’s zijn er voldoende. Het personeel parkeert in principe op de openbare parkeerplaats bij De Swaneburg.

In het najaar staan een officiële opening en open dag op het programma, zodat iedereen het eindresultaat kan bekijken.

Verbetering

Een gezamenlijke huisvesting in het regionaal gezondheidscentrum past binnen de samenwerking tussen de gemeente Coevorden, de huisartsen en de medisch specialisten. Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van de gezondheid in de regio en het realiseren van een aantrekkelijke werkomgeving voor jonge huisartsen en medisch specialisten.

Voor de inwoners van Coevorden en Dalen betekent dit dat zij straks met al hun zorgvragen in het nieuwe regionaal gezondheidscentrum terecht kunnen. Zij houden hun eigen huisarts en kunnen in hetzelfde pand terecht voor medisch specialistische zorg en de apotheek.