Omwonenden De Klencke willen woningbouw

Oosterhesselen - Omwonenden van het terrein van De Klencke aan het Witte Zand, eerder de beoogde locatie voor een azc en eerder een conferentieoord en opvangcentrum voor jongeren, willen op die locatie het liefst woningbouw met behoud van de groensingels.

Dat maakten zij vanavond duidelijk aan wethouder Jeroen Huizing. Woordvoerder Harrie Wenneker: ‘Dit is het meest beruchte stukje van Oosterhesselen. Enige tijd geleden bleek, dat er plannen worden gemaakt voor de invulling van het terrein. In het kader van burgerparticipatie hebben wij gebrainstormd en onder de kopjes ‘droom’, ‘acceptabel’ en nachtmerrie’ onze gedachten gezet. Het bleek, dat wij gezamenlijk kiezen voor woningbouw en wij vragen de gemeente dan ook de bestemming van dit terrein te wijzigen. Ik hoop, dat de gemeente gehoor geeft aan onze wensen.’

Wethouder Jeroen Huizing reageerde: ‘Het is goed om mee te denken. Duidelijk is wel, dat door de plannenmakers gekeken wordt naar draagvlak in het dorp.’

Enige tijd geleden werd bekend, dat projectontwikkelaar Jaap ten Hoor in gesprek met Plaatselijk Belang Oosterhesselen over de toekomst van Oosterhesselen, waarbij de focus ligt op de invulling van een dorpshart en het terrein van De Klencke. Ten Hoor stelde daarbij, dat de plannen moeten worden omarmd door het dorp. Ten Hoor onderhoudt daarvoor contact met architect Willem Anninga uit Oosterhesselen.