Zoekgebieden zonneakkers worden losgelaten na realisering 100 hectare

Coevorden / Steenwijksmoer - De zoekgebieden voor zonneparken worden opgeheven. Dat gebeurt na het vergunnen van in totaal 48 hectare in de De Watering en na het beoordelen en honoreren van de overige aanvragen die niet rond Steenwijksmoer liggen.

De motie van die strekking van BBC2014, CDA en PvdA is vanavond met steun van alle andere fracties aangenomen.

Inmiddels is er een gebied van 28 hectare in De Watering vergund en er zijn nog aanvragen voor 20 hectare. Met de andere aanvragen wordt de totale opdracht van 100 hectare compleet gemaakt. Wel kunnen inwonersinitiatieven of deelname aan projecten met veel draagvlak in behandeling worden genomen.

Steenwijksmoer liet de afgelopen tijd weten het niet eens te zijn met de gang van zaken, voelde zich gepasseerd en te zwaar belast ten opzichte van de gehele gemeente.