'Inwoners Steenwijksmoer voelen zich respectloos behandeld'

Coevorden – De inwoners van Steenwijksmoer zijn boos en voelen zich respectloos behandeld. Namens Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en vrijwel alle inwoners van het dorp sprak Esther Wilpshaar dinsdagavond in tijdens de commissievergadering van de gemeente.

‘Wij willen onze zorgen en verontwaardiging met jullie delen. ‘Een zoekgebied van circa 270 hectare ten zuidoosten van ons dorp is waanzin. Steenwijksmoer komt dan door zonneparkindustrie vast te liggen aan Coevorden. We veranderen van een landelijk dorp in een industrieel gebied.’

Geen draagvlak

Esther Wilpshaar vervolgde: ‘De gemeente hanteert voor de prioritering ‘de zonneladder’ van de provincie. Dit houdt in, dat de gemeente eerst de optie zonnepanelen op daken en daarna de optie zonnepanelen op maaivelden binnen het stedelijk gebied volledig uitgewerkt en benut moet hebben. Dan pas komt de derde optie aan bod: zonneparken buiten het stedelijk gebied. Ons is volstrekt onduidelijk waarom de gemeente zo’n haast heeft met deze optie terwijl de daken en maaivelden binnen de gemeente niet optimaal benut zijn. Voorwaarde is daarnaast dat er maatschappelijk draagvlak moet zijn. Dat is niet het gevel.’

Zienswijzen

Er zijn vanuit Steenwijksmoer 51 zienswijzen ingediend -waarop vanuit de gemeente nog geen enkele reactie is gekomen- en er was onlangs een bijeenkomst met een grote opkomst in Steenwijksmoer waar de inwoners van het dorp hun mening kenbaar maakten aan wethouder Jeroen Huizing: met de inmiddels vergunde 28 hectare aan zonneparken heeft Steenwijksmoer haar bijdrage geleverd.

Pijnlijk

‘Ook staat in de beleidsregel’, aldus Esther Wilphaar, ‘dat door de zonneparken rond Steenwijksmoer te leggen cultuurhistorische en landschappelijke waardevolle gebieden worden gespaard. De wethouders vinden, dat we trotser moeten zijn op onze gemeente. Beste raadsleden, wij zijn heel trots op ons mooie dorp, maar het pijnlijke is dat ons college dat dus geheel anders ziet! Ons inziens zien zij Steenwijksmoer als het minst waardevolle gebied binnen onze gemeente.’

Steenwijksmoer draagt graag haar steentje bij in de vraag naar zonne-energie. ‘Voor 28 hectare aan zonneparken rondom Steenwijksmoer is al een vergunning afgegeven zonder protesten vanuit ons dorp. In ons dorp woont 2,7 procent van de inwoners van de gehele gemeente Coevorden en we leveren met de bestaande vergunningen straks 28 procent van de zonne-energie. Genoeg is genoeg!’

Ramkoers

Wilpshaar: ‘Terwijl ‘de beleidsregel zonnepark Coevorden’ nog in ontwerp is, is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente voor circa 20 hectare aan zonneparken in het zoekgebied rondom Steenwijksmoer. Terwijl de inwoners van Steenwijksmoer nog in gesprek zijn met de gemeente neemt de gemeente de aanvraag voor deze nieuwe vergunningen in beraad. Er worden voorbereidingsprocedures gestart en de gemeente Coevorden lijkt zo op ramkoers om nieuwe vergunningen voor zonneparken binnen het zoekgebied rondom Steenwijksmoer te verstrekken. Dit, terwijl nog geen enkele inwoner van Steenwijksmoer een reactie heeft ontvangen op hun ingediende zienswijzen. Wij voelen ons buitenspel gezet.’