Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Hoe in 1945 zich een drama voltrok in café Vleems

Wachtum - Het sociale leven van Wachtum speelde zich vroeger grotendeels af in Café Vleems. Zo was in 1924 bij het café in Wachtum tuinmuziek. De draaimolen deed goede zaken, maar toen de eigenaar ’s avonds zijn paard naar de weide wilde brengen gleed het dier in een greppel en brak een poot.

Het dier moest door een dierenarts worden afgemaakt, en zo ging het zuur verdiende geld van de carousselhouder weer verloren. In 1936 werd ‘begunstigd door prachtig zomerweer bij Café Vleems het jaarlijkse zomerfeest gehouden. De ringrijderij te paard, welke aan dit feest verbonden was, kon zich in ruime deelname van 21 personen verheugen’. Na de prijsuitreiking werd het geslaagde feest met een gezellig bal afgesloten, het muzikale gedeelte werd door het Wachtumer Trio verzorgt.

Vergaderingen

De jaarlijkse uitvoering van muziekvereniging Ons Genoegen werd in 1938 in de nieuwe concertzaal van Café Vleems gehouden. Na de opening door voorzitter Kollen werd een tweetal nummers uitgevoerd waarna een toneelstuk volgde. In de pauze werden ‘tot stijving’ van de kas een paar taarten verloot.

Maar er werd ook wat af vergaderd in café Vleems zoals van het Onderlinge Paardenfonds, Onderlinge Veefonds en de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Ons Belang, Boerinnenbond, Bond voor Staatspensionering, Afdeling Wachtum van den Drentschen Boerenbond en De Landbouwvereeniging.

Worsteling

Begin maart 1936 werd Wachtum bezocht door een paar beschonken lieden die wankelend en zigzaggend richting Coevorden door het dorp liepen. Ver kwamen ze niet want nadat ze nog een afzakkertje bij Café Vleems hadden genomen kwamen ze rijksveldwachter Jansen uit Dalen tegen en die achtte het beter de heren in te rekenen. Na een hevige worsteling waarbij Jansen een flinke trap tegen zijn hoofd kreeg lukte het met behulp van de heer Kiers, die op dat moment met zijn EDS bus passeerde de heren in de boeien te slaan en naar Dalen over te brengen.

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog ging het leven zoveel mogelijk normaal door. In 1944 organiseerde Ons Genoegen nog twee feestavonden. Op maandag 7 februari voor ongehuwden en een dag later voor gehuwden met optredens van Cabaretgezelschap Fam. Kok.

Tragedie

Het einde van de oorlog naderde, maar in Wachtum voltrok zich een tragedie. Het is 24 maart 1945, een mooie lentedag. In de lucht is het druk met jachtvliegtuigen die bewegende doelen op de grond onder vuur nemen. De jachtvliegtuigen voerden aan de romp reserve brandstoftanks met zich mee die, als ze leeg waren werden afgeworpen. Het gebeurde echter ook wel eens dat, als de noodzaak aanwezig was, deze tanks half, of nog helemaal gevuld werden gedropt.

Dat gebeurde ook op die bewuste 24 maart 1945 boven Wachtum. De tank kwam met een daverende klap door het dak en de zolder van het woongedeelte van café-annex boerderij van Harm Vleems. Honderden liters brandstof stroomde het huis binnen. Geesje Vleems werd bedolven onder de brandstof, de buren Gerrit Grootoonk en Rieks Hilbrands waren snel ter plekke om te helpen. Met een hooivork probeerden ze de brandstoftank naar buiten te werken. Op een gegeven moment kwam de brandstofdamp tot ontploffing en stond het huis binnen de kortste keren in licht laaie.

Door de explosie werden de buren naar buiten geslingerd. Grootoonk was op slag dood. Hilbrands overleed nog dezelfde dag in het ziekenhuis van Coevorden.

Met dank aan Stichting Aold Daol’n.