Gemeente houdt informatieavond over zonneparken Steenwijksmoer

Steenwijksmoer - De gemeente Coevorden houdt maandag 18 juni vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Schalm in Steenwijksmoer. Het onderwerp is de ontwerp-beleidsregel zonneparken. Wethouder Jeroen Huizing is aanwezig op deze avond.

Plaatselijk Belang Steenwijksmoer heeft verzocht om de bijeenkomst in verband met de grote zorgen van de inwoners om de beleidsregel. Er is een enorm zoekgebied van zo’n 270 hectare, die grenst aan de dorpskern. Plaatselijk Belang vindt, dat het dorp al meer dan genoeg heeft bijgedragen. Er is al 89 hectare vergund rondom Steenwijksmoer. De insteek van Plaatselijk Belang is, dat het zoekgebied rondom Steenwijksmoer uit de beleidsregel wordt gehaald. Plaatselijk Belang heeft een zienswijze ingediend, omdat zij vindt dat Steenwijksmoer onevenredig wordt belast met de zonneparken ten opzichte van de rest van de gemeente.