Voorlopig geen blokkade voor ontsluiting N34 bij Klijndijk

Den Haag / Emmen - De Raad van State ziet nu geen urgentie om twee bestemmingsplannen voor aansluitingen op de N34, noordelijk van Emmen, te schorsen.

Dat maakte de voorzitter van de Raad vandaag bekend tijdens een spoedzitting die was aangevraagd door de Stichting Veilig Emmen (SVE) uit Klijndijk.

Een woordvoerder van de provincie Drenthe verklaarde daar via een telefoonverbinding in de zitting dat de provincie, als uitvoerder van het zeer omstreden project, nog niet gaat beginnen. De provincie wacht op het eindoordeel van de Raad van State in deze kwestie. Dat is niet eerder dan aan het eind van dit jaar. Eerst houdt de Raad nog een vervolgzitting waarin alle bezwaren uitgebreid worden behandeld.

Noodgreep

De telefoonverbinding met de provincie was een noodgreep, omdat de provincie en de gemeente ‘spijbelden’ bij de Raad. Miscommunicatie, onachtzaamheid of iets anders zorgden ervoor dat die overheden geen vertegenwoordigers naar de Raad stuurden om hun zaak te bepleiten. Ze waren wel uitgenodigd, maar toeval of niet, beide uitnodigingen kwamen blijkbaar niet aan.

De advocate van SVE was woest over het ontbreken van de provincie en de gemeente. Ze had beide partijen namelijk zeer recent nog gevraagd of er zou worden gewacht met het werk aan de weg. Daar kwam geen duidelijk antwoord op terug. En dus moest ze de spoedzaak bij de Raad wel doorzetten. Vandaag bleek dat dit niet nodig was. Ze eiste daarom een dubbele veroordeling voor proceskosten voor provincie en gemeente.

De raadsvoorzitter beloofde daar zijn best voor te doen, voor zover de wet hem daarvoor ruimte geeft. Ook hij was niet te spreken over het gedrag van de gemeente en de provincie.

De provincie en de gemeente kunnen sowieso hun borst natmaken. De raadsvoorzitter toonde alvast zijn twijfels over de bestemmingsplannen vanwege het ontbreken van een milieueffect rapportage (MER) en de gebruikte verkeersonderzoeken.

Nieuwe aansluiting

Het project komt neer op het opheffen van de aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn. Er komt een nieuwe aansluiting bij Klijndijk, die tot woede van de dorpsbewoners door Klijndijk voert. SVE pleit voor behoud van de afslag Emmen-Noord die dan nog wel ongelijkvloers moet worden. Volgens SVE komen de meeste weggebruikers uit Emmen en die aansluiting ligt buiten de bebouwde kom.

De provincie en de gemeente krijgen ook het verwijt dat ze een MER proberen te ontlopen. Zo’n uitgebreid milieuonderzoek zou kunnen aantonen dat hun besluit niet deugt. De Raad zal die kritiek bespreken in een vervolgzitting die waarschijnlijk in het najaar plaatsvindt.