Draaibruggen worden vervangen

Zwinderen/regio – De provincie Drenthe wil het aantal draaibruggen over de Verlengde Hoogeveensche Vaart aanpassen. Een aantal zal worden vervangen door nieuwe geautomatiseerde bruggen en één of mogelijk meerdere bruggen zullen worden verwijderd of worden aangepast tot fietsbrug.

Over een lengte van negen kilometer gaat het om de Driftbrug, Dalerbrug, Hesselerbrug, Klenckerbrug, Haarbrug en Hoolbrug. De zes draaibruggen zijn allemaal sterk verouderd. Medio februari/maart praat de provincie met bevolking en de verschillende belangengroeperingen over de wijze waarop de plannen moeten worden uitgevoerd. Projectleider Gerard Meijers van de provincie Drenthe legt uit wat de belangrijkste aanleiding voor de vervanging is. 'Naast de ouderdom en hoge onderhoudskosten speelt ook de nieuwe vaarroute tussen Erica en Ter Apel een belangrijke rol van betekenis. We verwachten dat het vaarverkeer over de Verlengde Hoogeveensche Vaart de komende jaren daardoor fors zal toenemen. Gezien de toenemende vaarintensiteit is het noodzakelijk dat de nieuwe bruggen op afstand bedienbaar zijn. Dat betekent dat de huidige zes draaibruggen hoe dan ook vervangen moeten worden. Eén of meerdere bruggen zullen worden verwijderd. Dat heeft vooral te maken met het aantal verkeersbewegingen. Uiteraard proberen we de gevolgen voor bevolking en toerisme zo klein mogelijk te houden.' De fundering van de zes draaiburgen over de Verlengde Hoogeveensche Vaart is ruim honderd jaar oud. ‘De brugdekken zijn in de jaren tachtig weliswaar allemaal vervangen, maar ze worden nog steeds gedragen door de houten palen en gemetselde fundering. Hierdoor hebben de draaibruggen slechts een beperkte capaciteit van maximaal vier ton. Het landbouwverkeer kan geen gebruik maken van de bruggen', aldus Meijers. De ouderdom van de bruggen komt ook tot uiting tijdens temperatuursveranderingen. 'Door het inkrimpen en uitzetten gaan de bruggen hol en bol staan. Hierdoor zijn ze over het algemeen slecht open en dicht te krijgen omdat de bedieningshendels niet meer passen.' De komende periode zal de provincie een definitief besluit nemen welke zes draaibruggen over de Verlengde Hoogeveensche Vaart worden gemoderniseerd en welke zullen worden verwijderd. 'Hierbij wordt niet alleen gelet op de noodzaak van de bruggen, maar ook de belangen van de gebruikers tellen mee. Verder worden de uitgangspunten van het cultuurhistorisch onderzoek van de gemeente Coevorden meegenomen. In de afweging zal er onder andere gekeken worden naar de verkeersintensiteit op de bruggen, of er wandel- en fietsroutes over de bruggen lopen en wat de extra reistijd zal zijn als een brug verwijderd wordt', zo legt Gerard Meijers uit. Al direct na het komend vaarseizoen wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden.