'Japanse duizendknoop kan veel schade aanbrengen'

Coevorden / regio - D66 diende een motie in, daarin gesteund door het PAC en de VVD, betreffende de Japanse duizendknoop. Die veroorzaakt aanzienlijke schade en dat willen de partijen een halt toeroepen. De motie kreeg echter niet genoeg steun.

‘Op diverse plekken in de gemeente is de Japanse duizendknoop gesignaleerd', aldus Lars Hoedemaker van D66. ‘Door de enorme groeikracht van de wortelstokken kan deze plantensoort schade veroorzaken aan onder andere wegen en verhardingen, bouwwerken, rioleringen en funderingen. De plant, die twintig centimeter per dag kan groeien, heeft ook effect op biodiversiteit en natuurlijkheid. In andere Drentse gemeenten wordt de plant bestreden, volgens het college in Coevorden heeft dat echter geen prioriteit’, aldus Lars Hoedemaker van D66. Hij verzoekt het college bestaande en nieuwe vindplaatsen in kaart te brengen en kennis van inwoners daarbij te betrekken.’ Volgens Hoedemaker is haast geboden.

Margriet Fissering van de VVD liet weten inmiddels te weten, dat deze plant vrij schadelijk is. ‘Het is niet verkeerd om de expertise van inwoners en gemeente in te zetten. Wij steunen daarom deze motie.’

‘Het is niet de enige plant, die ons bedreigt’, zei Ferry Booij van BBC14. Hij gaf een opsomming van enkele plantensoorten. BBC2014 kan, gezien het antwoord van het college, erop vertrouwen dat er aandacht is voor het probleem en steunde daarom de motie niet. Het CDA sloot zich aan bij BBC2014 bij monde van

Henk Bouwers van de Politieke Partij Coevorden i.o.: ‘Het is wel een vreselijke plant. Dat geldt ook voor de berenklauw.’ Hij steunde de motie niet. Gilbert Mulder van de PvdA vroeg zich af hoe het zit met de bestrijding van planten op gemeentelijke en particuliere gronden.

Wethouder Jeroen Huizing zegde aandacht toe en informatie aan inwoners. Hoedemaker is daarmee wel blij, maar minder blij met het feit dat de plant momenteel wordt gemaaid. 'Maaien is verspreiden.'