Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Molen De Arend: van verval tot restauratie

Coevorden - Molen De Arend aan de Krimweg moet in 1894 in opdracht van Johannes Bernardus Soppe zijn gebouwd door de molenmakers Ritsema en Stroobos. Op dezelfde plaats heeft waarschijnlijk een molen gestaan die in 1890 is afgebrand.

De molen komt vermoedelijk uit de buurt van Haarlem. Echter, waar de molen precies heeft gestaan is tot nu toe onbekend. De molen zoals die nu aan de Krimweg staat heeft mogelijk op zijn vorige locatie een andere functie gehad.

De reden daarvoor is dat de molen een rare zolderindeling heeft. Boven in het achtkant is namelijk een grote loze ruimte te vinden. In het riet op de romp is op één veld het bouwjaar 1894 aangegeven.

Bij herstelwerkzaamheden in 1937 werden de roeden gestroomlijnd. Echter in 1951 kwam de windkracht buitengebruik en raakte de molen in de 25 jaar die daarop volgende in verval. De Friese Koerier schreef 6 mei 1959 over molen De Arend het volgende: ‘Even voor Koevorden staat een grote stellingmolen, enigszins gehavend in de stelling en de rietdekking misschien, maar toch nog kant en gaaf. Het is de roggenmolen De Arend en het is nu al weer acht jaar geleden, dat in deze molen de laatste zak rogge boven de knersende stenen werd leeggeschud. Sinds die dag staat de molen maar te staan en geen Monumentenzorg of gemeente strekt een beschuttende hand naar de oude achtkanter uit. De gebroeders Soppe, de laatste molenaars op De Arend, slaan hier en daar nog wel eens een plankje vast, maar het oude ‘rust-roest’ geldt stellig wel voor deze molen’.

Voordat in 1977 eindelijk een begin werd gemaakt met de restauratie stond De Arend als een reus tussen de dwergen. Velen zullen zich de tientallen molentjes nog wel herinneren die rond de grote molen waren opgesteld. Allerlei modellen tot de meest fantastische stonden bij De Arend te pronken. Standaardmolens, Beltmolens, Stellingmolens en Monnikmolens, maar ook fantasiemolens met vijf of meer wieken. Wieken op een melkfles, aan paaltjes en plankjes. Het werd allemaal gemaakt door Herre Soppe. Hij was trouwens zelf ook werkzaam in deze graanmaalderij en voederhandel.

Toen Herre in 1974 overleed bleven er een groot aantal miniatuur molentjes en een ruïne aan de Krimweg achter, want in 1973 werd al geschreven dat de oude vervallen molen bij Coevorden snel gerestaureerd moet worden wil het niet helemaal verloren gaan. Molen De Arend, de enig overgebleven Coevorder molen, werd in 1976 door de gemeente Coevorden aangekocht.

De toestand van de molen was uitermate slecht, het riet van romp en kap was grotendeels verdwenen, onderbouw en achtkant was overwoekerd door klimop, de stelling vergaan en de roeden onherstelbaar.

De grote restauratie werd augustus 1977 door molenmaker J.D. Medendorp uit Zuidlaren ter hand genomen. Kap en wieken werden in Zuidlaren gemaakt. In september 1978 naderde de restauratie zijn voltooiing, de kap werd op 19 september geplaatst en de plaatsing van de wieken volgde kort daarna. Door staatssecretaris Wallis de Vries werd de molen in 1979 weer feestelijk in dienst gesteld.

Tijdens de Nationale Molendagen op 12 en 13 mei kunnen bezoekers weer volop genieten van een mooie, gerestaureerde draaiende molen De Arend aan de Krimweg.