Glasvezel Zuidenveld gaat aanleg glasvezelnetwerk zelf doen

Regio - Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de zes lokale glasvezel initiatieven in de gemeente Coevorden. In de laatste vergadering van het algemeen bestuur is unaniem besloten dat de aanleg van het glasvezelnetwerk zelf ter hand wordt genomen.

De stichting heeft als doel het realiseren van een glasvezelnetwerk in alle dorpen en het buitengebied van de gemeente Coevorden. 'Dat draagt bij aan de leefbaarheid op het platteland. Snel internet via glasvezel geeft een positieve impuls aan wonen, recreëren en bedrijvigheid', aldus het bestuur.

'Uitbesteden aan een marktpartij vinden wij niet de juiste keuze als het gaat om het waarborgen van een eerlijke prijs voor de inwoners en de kwaliteit die het netwerk moet bieden. Als vrijwilligersorganisatie onderkennen we dat wij niet alle kennis in huis hebben. We kunnen gebruikmaken van de kennis van VerbindDrenthe. Dit platform is door de provincie opgericht om initiatieven zoals die van ons te ondersteunen.'

'Daarnaast verheugt het ons, dat wij Gerhard Kippers bereid hebben gevonden om als directeur bij ons in dienst te treden. Gerhard is, in deeltijd, directeur van Glasvezel De Wolden. De wijze waarop Glasvezel De Wolden de opstart, aanleg en exploitatie aanpakt is voor ons een voorbeeld hoe het kan werken. Als een van de eerste initiatieven in de provincie Drenthe heeft Glasvezel De Wolden moeten pionieren. De kennis die Gerhard hierbij heeft opgedaan, kunnen wij goed gebruiken.'

De eerstvolgende stap die de stichting neemt, is de financiering. Naast de provincie en gemeente wil de stichting een lokale partner benaderen voor de financiering. 'We hebben er alle vertrouwen in dat we in 2019 starten met het aanleggen van een eigen glasvezelnetwerk in de gemeente Coevorden.'