Vaarroutekaart biedt volop informatie voor schippers

Regio - Het nieuwe vaarseizoen is weer van start. Brug- en sluiswachters staan sinds begin april klaar om de vaarrecreanten in Drenthe te ontvangen en te bedienen. Bij binnenkomst van de provincie ontvangt elke schipper de nieuwe Vaarroutekaart Drenthe.

Alle Drentse vaarwegen, die samen het ‘Rondje Drenthe’ vormen, staan op de kaart met daarbij de aanlegplaatsen, havens en alle voorzieningen. Allerlei andere praktische informatie zoals de bedieningstijden, doorvaarthoogtes en enkele toeristische tips zijn aan de kaart toegevoegd.

De proef met liggeldheffing in Dieverbrug wordt dit jaar voortgezet. Liggeldheffing geldt voor de passantenhaven en voor de ligplaatsen tussen de sluis en de brug. Uit de evaluatie bleek dat er een gunstig effect is op de bezetting van de ligplaatsen, in die zin dat langliggers wegblijven. De echte passanten hebben daar baat bij. Zij zijn ook enthousiaste bezoekers van de voorzieningen in de omgeving.

Nieuw dit jaar is de AED die geplaatst is bij de Koppelsluis aan het Koning Willem-Alexanderkanaal (Veenvaart). Deze is gezamenlijk aangeschaft door de Veenvaart Coöperatie, de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

De kaart is gratis verkrijgbaar bij verschillende (jacht)havens en op andere toeristische punten rondom de vaarwegen. Ook is hij aan te vragen bij het Klantcontact Centrum van de provincie Drenthe: 0592-365555 of via post@drenthe.nl.