Nadruk ligt op dorpshart bij plannen voor Oosterhesselen

Oosterhesselen - Projectontwikkelaar Jaap ten Hoor gaat binnenkort in gesprek met Plaatselijk Belang Oosterhesselen over de toekomst van Oosterhesselen.

De nadruk ligt op de invulling van een dorpshart en het terrein van De Klencke, eerder in gebruik als conferentieoord en opvangcentrum voor jongeren en tot voor kort beoogde locatie voor een azc.

‘De plannen moeten natuurlijk wel omarmd worden door het dorp’, aldus Ten Hoor. We gaan bekijken in hoeverre de plannen uit de structuurvisie van 2005 inhoudelijk nog kunnen. De plannen bestonden toen uit het creëren van een dorpshart rond de sportaccommodatie en de bibliotheek. Dat hart is er nu niet. Misschien is er ruimte voor nieuwe functies en kunnen functies binnen het dorp worden geruild. Woningbouw op De Klencke is nu niet mogelijk, maar wellicht in de toekomst wel. De vraag is wat je met het dorp wilt.’ Ook verplaatsing van de voetbalvelden wordt onder de loep genomen.

'Reuring'

Ten Hoor heeft intensief contact met architect Willem Anninga, die nog steeds gecharmeerd is van de plannen van 2015. ‘Het was en is een goede visie. Bovendien wordt gewerkt aan de dorpsvisie, zodat plannen op elkaar kunnen worden aangesloten. Er moet meer reuring komen in het dorp en dat moeten we met elkaar doen.'