Werkgroep houdt schouw voor knelpunten in verkeer Dalen

Dalen - Voor uitwerking van de Dorpsvisie Dalen zijn diverse werkgroepen actief. De werkgroep ‘Verkeer, vervoer en veiligheid’ onderzoekt allerlei aspecten de verkeersveiligheid. In het kader daarvan werd vanmiddag een schouw gehouden in het dorp om knelpunten onder de loep te nemen.

Daarbij waren aanwezig Harry Lamberts en Wim Vogelzang van Dorpsbelangen Dalen en namens de werkgroep Folkert Sinnema en Dolf Gnodde. Met een vertegenwoordiging vanuit De Selkersgoorn, De Kieftenhof en Gehandicaptenplatform Coevorden werd onderzocht welke belemmeringen er zijn. Vanaf De Selkersgoorn vertrokken drie groepen om zo veel mogelijk verkeerssituaties in ogenschouw te nemen.De bevindingen worden meegenomen in toekomstige plannen.