Zeventien teams doen inmiddels mee aan SamenLoop voor Hoop

Coevorden - In De Nieuwe Veste werd dinsdagavond een informatiebijeenkomst van SamenLoop voor Hoop in Coevorden gehouden. Inmiddels hebben zich zeventien teams met in totaal 160 personen aangemeld.

Zij lieten zich informeren over de gang van zaken en mogelijke acties.

Tijdens de SamenLoop voor Hoop wordt stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Tijdens de wandelestafette van 24 uur zijn er muziekoptredens, een braderie en allerlei ceremonies waarbij iedereen welkom is. De SamenLoop voor Hoop in Coevorden vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 september in het Van Heutszpark.

Teams worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Vorig jaar vond de SamenLoop plaats in Zweeloo met zevenhonderd deelnemers.

De SamenLoop begint met een openingsronde. Onder aanmoediging van familie, vrienden en andere belangstellenden lopen mensen die kanker hebben of hebben gehad de eerste ronde over het parcours. Zo laten we zien dat er hoop is. ‘s Avonds verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. Met een speciale ceremonie worden dierbaren herdenken, steunt iedereen elkaar en wordt gevierd dat mensen kanker hebben overwonnen. Na 24 uur wandelen loopt iedereen samen een feestelijke laatste ronde. Aan het eind wordt de opbrengst bekendgemaakt en de cheque wordt overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. Een deel gaat naar inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen.

Meer informatie staat op www.samenloopvoorhoop.nl/coevorden