PvdA peilt veiligheid Van Heutszsingel

Coevorden - Is de Van Heutszsingel nabij winkelcentrum Gansehof veilig genoeg? Dat gaat PvdA Coevorden onderzoeken middels een onderzoek door studenten van het Shared Space Center van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden.

De studenten houden komende zaterdag een enquête onder voetgangers en fietsers. Die geven door middel van een vragenlijst hun mening over de situatie, zoals de toegankelijkheid, de verkeersveiligheid en eventuele hinder in het gebied.

Op basis van de uitkomsten gaat de PvdA vervolgstappen nemen. 'Daarnaast gaan we bepalen welke vragen wij de wethouder willen voorleggen', aldus raadslid Gilbert Mulder.