Benneveld gaat verder met ecologisch bermbeheer

Benneveld /regio - In 2017 is Benneveld overgestapt op ecologisch bermbeheer. Op zondag 22 april is het nationale zaaidag. Op vele plaatsen in het land worden dan bloemen gezaaid voor de bijen en de vlinders. Ook inwoners van Benneveld gaan aan de slag.

Door maaien en het maaisel af te voeren, verschraalt de berm. Op den duur ontstaat meer variatie in de vegetatie. De berm wordt bloemenrijk. Dit is een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde) bijen, vlinders en andere insecten. De zaden en insecten zijn een waardevolle voedselbron voor vogels.

De ervaringen van vorig jaar waren zo goed, dat de gemeente Coevorden heeft besloten om het ecologisch bermbeheer uit te breiden. Ook Aalden, Wezup, Noord-Sleen en Dalen hebben zich aangemeld.

Door de aanleg van een nieuwe waterleiding is een aantal bermen in Benneveld braak komen te liggen. Deze bermen worden op zondag 22 april ingezaaid met een mengsel van inheemse plantensoorten, die van oorsprong in Drenthe voorkomen. De vrijwilligers leggen belangstellenden graag uit hoe ecologisch bermbeheer aangepakt kan worden. Het verzamelpunt is de Brink om 13.30 uur. Na de werkzaamheden is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Wie wil meehelpen, dient een hark mee te nemen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Gijsbert Six, gijsbert@gcsix.nl of 06-24255303.