Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Vakschool voor Meisjes (II)

Mevrouw Linthorst-Homan, echtgenote van de Commissaris der Koningin in Drenthe opende zaterdag 20 september 1924 de nieuwe Vakschool voor Meisjes.

Bij de opening wees zij er in haar toespraak op dat de school voor Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel grote betekenis heeft. Er werd bij de opening geschreven over het ‘Paleis van het Noorden’. De Provinciale Drentsche en Asser Courant schreef in 1926: ‘Het merkwaardige feit, dat tot op heden Coevorden de eenige plaats in de gansche provincie is, die kan bogen op een onderwijsinstituut voor Meisjes alhier in al zijn omvang is verrezen, dit feit komt ons belangrijk genoeg voor om daaraan eenige artikelen te wijden’.

Tienjarig bestaan

En zo verscheen er elke week een artikel over de school van de oprichting tot 1926. Vervolgens werd de lezer van lokaal tot lokaal door de school geleid om te vertellen wat er werd onderwezen. Op 10 oktober 1929 werd in de feestelijk versierde zaal van Hotel Holman het tienjarig bestaan gevierd.

Het feest werd georganiseerd door leerlingen en oud-leerlingen en stond onder leiding van de lerares-huishoudster mej. Van der Post. Door de leerlingen werd een revue opgevoerd waarin een meisje in haar droom aan Meindert van der Thijnen de school en ook de hulplokalen liet zien waarin vroeger les werd gegeven. In december 1936 werden door de directrice, leraressen, leraren en personeel van de vakschool aan Prinses Juliana en Prins Bernard als huwelijksgeschenk twee kussens aangeboden, bestemd voor het jacht dat aan het vorstelijk paar zou worden aangeboden. Het patroon was door lerares A. van der Ploeg ontworpen en onder haar leiding werden de kussen door de leerlingen Catrien Gubler en Jo van der Veen vervaardigd.

Brand

‘Vakschool voor meisjes te Coevorden uitgebrand’ en ‘Coevorder brandweer was niet paraat’ waren zo maar een paar koppen van krantenartikelen van 16 april 1947. Het verslag in de Provinciale Drentsche en Asser Courant was niet mals voor de Coevorder brandweer. De brand brak maandagmiddag rond 17.00 uur uit in de vakschool en aanvankelijk liet deze brand zich niet ernstig aanzien maar door het veel te laat functioneren van de brandweer kreeg het vuur ruimschoots de gelegenheid zich uit te breiden. Toen uiteindelijk een der spuiten een mager straaltje water begon te geven stond een groot deel van de kap van het gebouw al in lichter laaie. Na een uur kreeg de Coevorder brandweer assistentie van de korpsen uit Dalen, Emmen, Gramsbergen en Schoonebeek en kon het vuur doeltreffend met de motorspuiten worden bestreden maar toen was de kap en de eerste verdieping al geheel uitgebrand.

Schade

Onder de kijkers heerste grote verslagenheid over de vernieling welke het vuur in een van de fraaiste onderwijsgebouwen van Coevorden had aangericht. Ook was er ergernis over de lange duur die verliep voordat de Coevorder spuiten water begonnen te geven. Waar de fout bij de Coevorder bandweer had gelegen was niet direct duidelijk maar het was wel nodig om met krachtige maar bovenal deskundige hand zou worden ingegrepen. De schade bedroeg ongeveer 150.000 gulden en werd door de verzekering gedekt. De brand was ontstaan in een kamer waar loodgieters met soldeerwerk bezig waren geweest. In hoger beroep kreeg loodgieter Freerk L. en zijn vroegere knecht Berend J.Z, beide uit Coevorden in 1949 geldboetes van 24 en 12 gulden opgelegd of acht of vier dagen hechtenis.