Inwoners Meppen uiten én krijgen kritiek

Meppen - Inwoners van Meppen hadden het afgelopen week al aangekondigd voor de dorpenronde van maandagavond: zij zijn het zat: de Mepperstraat steeds meer te lijden heeft van het vele zware vrachtverkeer. Er kwam echter ook een fors tegengeluid in De Mepperdennen.

Vele inwoners waren aanwezig om hun mening kenbaar te maken. In een brief had een aantal inwoners gemeld dat de verkeersintensiteit flink is toegenomen en de grens heeft bereikt. Chauffeurs zouden hier niet zo nauw nemen met de maximumsnelheid. Inwoners lieten tevoren weten een toezegging van de gemeente te eisen om maatregelen te nemen om de verkeerssituatie veiliger te maken. Zij uitten in de brief hun ongenoegen over het feit, dat er zo langs niets was gebeurd.

De soep werd echter niet zo heet gegeten als die werd opgediend. Agnes van Eupen hield namens de ontevreden briefschrijvers een uiteenzetting van de problemen rond de verkeersveiligheid. Haar woorden zorgden voor applaus.

Tegengeluid

Albert Kuipers uit Meppen was echter een heel andere mening toegedaan en kreeg ook een fors aantal handen op elkaar. ‘Ik woon mijn hele leven in Meppen en heb nog nooit last gehad. Het is jammer, dat brieven zijn geschreven en dat niet eerst is gezorgd voor onderling overleg tussen de inwoners. Dan kun je daarna gezamenlijk zaken naar voren brengen. En ongelukken? Ja, er waren er twee en die waren van mezelf. En ik rijd ook wel eens te hard.’

Hij kreeg bijval van een dame uit het publiek: ‘Meppen is een agrarisch dorp. Bij de voorgestelde wegversmallingen ontstaan problemen met het agrarische vervoer. No farm is no food.’ Een andere inspreker reageerde op de suggestie om meer bomen te planten: ‘Er moeten niet meer bomen komen, we hebben al blad genoeg.’

Overleg

De uitkomst van de avond is dat het college een afspraak maakt met het bestuur van belangenvereniging De Lange Möpper om te bekijken welke maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen. Daarnaast zal er overleg komen met de provincie over De Kockstraat in de bebouwde kom van Meppen.