Coevorden stapt naar Raad van State voor aanleg zonnepark langs N34

Coevorden - Is de vergunning voor een 22 hectare groot veld met zonnepanelen aan het Dwarspad bij Coevorden terecht vernietigd? Dat is de vraag waarover de Raad van State zich gaat buigen. Maandag diende bij de Raad het hoger beroep van de gemeente Coevorden.

Intussen is wel een nieuwe regeling voor de zonneakkers in de maak. Maar het gemeentebestuur wil desondanks zijn gelijk halen na een eerdere nederlaag bij de rechtbank in Groningen. Die vernietigde de vergunning voor Zonneakker De Watering CV, omdat de gemeente een verkeerde procedure zou hebben gevolgd.

Die procedure is volgens de gemeente niet verkeerd. De rechtbank heeft in de ogen van de gemeente de regels voor vergunningverlening zelf niet goed begrepen. Hoe de regels wel moeten worden uitgelegd, blijkt volgens de gemeente uit eerdere uitspraken van de Raad van State. En dat is toch de hoogste bestuursrechtbank die het laatste woord heeft.

De zaak kwam aan het rollen na bezwaren van veehouder A. Prinsen die land heeft direct naast de zonneakkers. Zijn grootste bezwaar is dat zijn land omringd wordt met zonneakkers waar twee meter hoge hekken omheen komen te staan. Door dit omsluiten van zijn land zou de waarde daarvan fors dalen, aldus Prinsen.

Minder strenge toetsing

Feit is wel dat de vergunning werd verleend volgens een snelle procedure die de gevolgen van de zonneakkers voor de omgeving minder streng toetst. Die procedure was volgens de gemeente nodig omdat Zonneakker De Watering haast had. Er moest snel een vergunning komen om te kunnen profiteren van een flinke subsidie.

Daarom vroeg de producent van zonne-energie een vergunning aan voor een periode van 10 jaar. Maar de rechtbank constateerde dat het helemaal niet de bedoeling was om de zonneakkers maar 10 jaar lang te exploiteren. Dat gaf Zonneakker De Watering zelf toe. Met een investering van ruim anderhalf miljoen voor alleen al de bouw is het volgens de rechtbank niet aannemelijk dat het project al na 10 jaar stopt.

Volgens de gemeente kon desondanks een tijdelijke vergunning worden verleend die later zou worden omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. De Raad van State gaat nu bekijken of die uitleg van de wet wel deugt.

De Raad van State doet uitspraak over zes weken.