'Aan David Krammerstraat heeft kaalslag plaatsgevonden'

Coevorden - Aanwonenden van de David Krammerstraat zijn woedend. Er heeft een kaalslag plaatsgevonden door kap- en snoeiwerkzaamheden langs het spoor.

Els en Gerard Mars en Hillie Brink doen hun verhaal. ‘Kijk maar eens’, zeggen zij en tonen de huidige toestand. ‘Vijf jaar geleden is ook al veel gekapt', vertelt Gerard. 'Toen zijn naderhand heesters geplant en werd een hek geplaatst. Dat zou van zowel de gemeente als ProRail zijn. ’Een meer dan zestig jaar oude boom is gekapt, terwijl die vorig jaar nog is gekeurd en in orde bevonden.’

Om te huilen

Zij vinden de huidige toestand om te huilen. ‘Kinderen speelden altijd graag in het bosje en dat is nu opeens weg.’ Hillie vult aan: ‘Als ik nu aan tafel zit, kunnen ze vanuit de trein zien wat ik op mijn bord heb.’ Zij zijn van mening, dat de natuur is verstoord. ‘Er waren hier eekhoorns en de mooiste vogels.’

Voorkomen

Afgelopen vrijdag zagen zij dat de werkers aan de gang wilden met een grote boom. Mars: ‘Ik vroeg of zij wel een kapvergunning hadden. Het antwoord was ‘Als de boomstronk blijft staan, is dat snoeien. Nou, die boom groeit echt niet meer aan.’ Bovendien hebben zij nooit stippen op de bomen gezien en zijn zij tevoren niet ingelicht over de werkzaamheden. Hillie Brink is voor de boom gaan staan en heeft zo voorkomen, dat de boom zou worden gekapt.

‘Er is contact gezocht met de teamleider openbare ruimte zuid die de werkzaamheden heeft stilgelegd. Er zou eerst overleg plaatsvinden binnen de gemeente.’ Wethouder Jeroen Huizing bevestigde desgevraagd dat dat overleg er komt.

Vragen PAC

Jerry Stoker van het PAC is inmiddels een kijkje gaan nemen en heeft een aantal vragen gesteld aan de gemeente. Hij vraagt onder meer wie de eigenaar van de grond is en of de gemeente de werkzaamheden in opdracht van de eigenaar uitvoert. Hij vindt het vreemd dat de gemeente na eerdere snoeiwerkzaamheden zelf bosschages heeft geplaatst. Andere vragen van Stoker zijn: ‘Ben u het met het PAC eens dat het woonplezier van de inwoners aan de David Krammerstraat door de snoei- en kapwerkzaamheden ernstig wordt aangetast?’ en ‘Kunt u aangeven hoe en op welke wijze de ruimte door de inmiddels verwijderde struiken en gekapte bomen wordt opgevuld?’ en ‘Kunt u toezeggen dat de eikenboom en berkenboom ter hoogte van D. Krammerstraat 15 blijven staan?

Reactie ProRail

Volgens een woordvoerder ProRail gaat het om grond van de gemeente. 'Wij hebben slechts de gemeente verzocht om te zorgen voor het onderhoud van bomen, zodat het spoor veilig blijft. Wij hopen te voorkomen dat bomen omvallen, zoals bij de recente storm het geval was.'

Op de site van ProRail staat dat de normen voor groen langs het spoor zijn aangescherpt. Op de site staat meer informatie over het groenbeheer.