Raadsleden bestoken elkaar in verkiezingstijd

Coevorden - Het was vanavond in de raadsvergadering van de gemeente Coevorden duidelijk, dat de verkiezingen naderen. Raadsleden bestookten elkaar meer dan de afgelopen vier jaar het geval was. Onderwerp van gesprek in deze laatste raadsvergadering in de huidige samenstelling was de evaluatie van het bestuursprogramma 'Coevorden Verbindt'.

In de evaluatie wordt met tevredenheid teruggeblikt op de afgelopen hier en daar moeilijke vier jaren waarin werd gewerkt met als uitgangspunt ‘Coevorden Verbindt’.

Henk Bouwers van Gemeentebelangen waande zich in het paradijs toen hij de evaluatie van het bestuursprogramma ‘Coevorden Verbindt’ van het college van BBC 2014, CDA en PvdA las. ‘Het toppunt van narcisme’, zo kwalificeerde Bouwers de evaluatie. ‘Met de burgemeester en wethouders als koningen, die weten wat de onderdanen willen. Terwijl sprake is van verslechtering van het onderhoud van groen en wegen.'

Dat schoot Joop Slomp van de PvdA in het verkeerde keelgat. ‘Ik vind dit een zielig verhaal. De afgelopen vier jaar heeft u werkelijk niets ingebracht in de raad.’ Bouwers stelde daarop altijd te hebben meegedacht met raad en college. Derk ten Berge van BBC2014 gaf een terugblik en keek met tevredenheid terug.

Irma IJdens van de VVD liet weten, dat het college het financieel goed heeft gedaan. ‘Soms ben u hierin wat doorgeschoten en zijn er te veel hersteloperaties nodig. Het stimuleringsfonds is een soort extra bestuurslaag geworden en wij hebben wat twijfels bij de democratische waarde.’ Daarnaast zei zij, dat dit college heeft voortgeborduurd op reeds bestaande plannen en zelf geen nieuwe heeft gepresenteerd.

Verantwoordelijk

Irene Driehuis van het PAC wees erop, dat twee partijen in het huidige college ook in het vorige college zaten. ‘Die waren dus ook verantwoordelijk voor de situatie.’ Naar haar mening is destijds te veel geld uitgegeven. Dat werd Slomp te gortig. ‘U doet alsof het vorige college geld over de balk heeft gegooid. De situatie kwam toch voort uit de economische crisis?’

Ondanks haar kritische woorden kijkt Driehuis positief terug. 'Er is constructief tussen alle partijen samengewerkt of zij nu wel of niet in het college zaten.' Wel vindt zij, dat de gemeente meer in gesprek moet met inwoners en niet alleen met verenigingen van dorpsbelangen en wijkverenigingen.