Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Vakschool voor Meisjes (I)

In een vergadering, gehouden op 22 mei 1919, werd besloten om een vakschool voor meisjes voor Coevorden en omstreken op te richten.

Nadat de statuten en het huishoudelijk regelement waren vastgesteld, werden de bestuursleden gekozen. Uit Coevorden namen mevr. Driessens-Dethmers, mevr. Wierenga-Edens, mevr. Koek- Meijer en H.C. Derksen, H. Bennink jr. en J.E. J. Kramer plaats in het bestuur. Uit Gramsbergen C.J. Riemsdijk, ds. P.J. Bakker uit Dalen en uit Schoonebeek J. Huizing. Bij de oprichting telde de vereniging al 90 leden en hadden zich reeds 40 leerlingen aangemeld.

Een schoolgebouw was er nog niet, zodat vanaf 1 oktober 1919 de lessen voorlopig in de consistoriekamers van de Gereformeerde kerk werden gegeven. Tot directrice van de nieuwe school werd mej. A.W. Versteeg uit Hoogeveen benoemd en tot lerares in het lingerienaaien werd mej. C. Rensen uit Den Haag aangesteld. De gemeenteraad van Gramsbergen besloot om de vereniging ‘Vakschool voor meisjes’ tot wederopzegging een jaarlijkse subsidie te verlenen van 50 gulden.

De aanbesteding voor het bouwen van een Vakschool voor Meisjes op een terrein aan de Van Heutszsingel, voor glas- verf- en behangwerken en lood- zinkwerken en gas- en waterleidingen was op vrijdag 25 augustus 1922 in Hotel Café Holman. Inlichtingen konden ingewonnen worden bij architect H. Benninck Jr. Laagste inschrijver voor de bouwwerken was K. Kombrink uit Meppel voor 136.800 gulden. Voor het schilderwerk was H. van der Vegte uit Coevorden voor 8800 gulden de laagste inschrijver en voor het lood, zink en sanitair schreven J. Vriend en W. Menkveld voor 9800 gulden als laagste in. De gunning zou na een beraad van 14 dagen worden gegeven echter op vrijdag 13 april 1923 vond er door het bestuur van de Vereniging Vakschool voor Meisjes een zogenaamde herbesteding plaats in Hotel Holman voor het te bouwen nieuwe Meisjes- Vakschool aan de Van Heutszsingel.

Op 29 september 1923 was het dan zover dat de eerste steen voor de Vakschool voor Meisjes werd gelegd. Onder de genodigden bevonden zich onder andere de commissaris van de Koningin mr. Linthorst Homan, Eerste Kamerlid H. Smeenge, leden van de gedeputeerde staten, de inspectrice van het Nijverheidsonderwijs, de inspectrice van de het Lager Onderwijs en Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, Dalen en Schoonebeek. De heer Derksen, directeur van de Rijks HBS bedankte namens de vereniging ‘Vakschool voor Meisjes te Coevorden’ voor de getoonde belangstelling en medewerking van zovelen en legde vervolgens de eerste steen. In zijn toespraak sprak hij de hoop uit ‘dat een gebouw zal verrijzen onder architectuur van den heer Benninck, dat hem tot en eer en Coevorden tot sieraad strekt’. Derksen wees ook op het belang van het onderwijs in deze school ‘Voor de vrouwelijke jeugd van elke gezindte is daar plaats. De school zal nuttige kennis brengen en de volkskracht verhoogen”.

Het was die zaterdag 29 september 1923 in Coevorden trouwens een verzameling van officiële plechtigheden. Naast de eerste steenlegging door de heer Derksen voor de Vakschool verrichtte wethouder Homan de officiële opening voor de Rijksdagnormaalschool. De commissaris van de Koning de heer Linthorst Homan stelde door het omdraaien van de scheidings-olieschakelaar in het transformatorhuisje aan de Krimweg het elektrisch licht officieel in werking. Daarnaast werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe marktplein en de burgemeester opende officieel de nieuwe Bentheimerbrug.

Over twee weken meer over de opening en een brand die het gebouw trof.