'Mogelijke komst van azc Oosterhesselen was goede les'

Oosterhesselen - De juridische benadering niet de overhand laten krijgen, heel duidelijk stellen wat de speelruimte is en zorgen voor genoeg ruimte om alle verschillende meningen ter discussie te stellen. Dat zijn de belangrijkste lessen die de gemeente Coevorden haalt uit de evaluatie van het proces rondom de mogelijke komst van het asielzoekerscentrum in Oosterhesselen.

Dat blijkt uit het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau RadarAdvies. In de evaluatie zijn de belangrijkste partijen uit het proces gevraagd om hun ervaringen te delen. Daarbij gaat het om Plaatselijk Belang Oosterhesselen, Sociaal Oosterhesselen, het COA, de eigenaar van het terrein, de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren van de gemeente.

Twee jaar lang was Oosterhesselen in de ban van de mogelijke komst van een azc, totdat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) besloot dat er geen nieuwe locaties nodig waren.

Blijven leren

Wethouder Joop Brink: 'Tijdens het proces handel je altijd naar beste inzichten, maar het is ook goed om achteraf terug te kijken en te leren van de ervaringen die je hebt opgedaan. Ik ben blij dat alle partijen bereid waren om hun beelden te delen met de onderzoekers en ik hoop dat zij hier, net als wij als gemeente, iets aan hebben voor de toekomst.'

Onderzoek naar ervaringen

Het onderzoeksbureau is specifiek gevraagd om te onderzoeken hoe alle partijen het proces hebben beleefd. Eerder al deed de Nationale Ombudsman onderzoek naar alle formele stappen die in het proces en in de besluitvorming zijn genomen. De Ombudsman concludeerde dat het proces goed is verlopen en dat er sprake was van behoorlijk bestuur. Wel was de aanbeveling om een nog betere analyse te maken van de omgeving, de betrokken partijen en hun meningen en belangen. Onderzoeksbureau Radar geeft in haar rapport aan zowel de conclusie als de aanbeveling te onderschrijven.

Aanbevelingen

Het onderzoeksbureau concludeert dat het traject op zich goed is doorlopen, met genoeg informatie, ruimte voor hoor en wederhoor en mogelijkheden voor interactie. Wel geeft het bureau een aantal aanbevelingen. Over zaken die een positief effect hadden kunnen hebben op het verloop van het proces. Bijvoorbeeld het duidelijker innemen van een positie als een externe partner niet voldoet aan de verwachtingen en afspraken. En over het creëren van nog meer ruimte voor alle verschillende geluiden uit de samenleving. Aan inwoners adviseert het bureau: durf het debat met elkaar aan te gaan, fair en vanuit vertrouwen en met oog voor alle meningen en gevoelens. Het COA kan volgens de onderzoekers al haar ervaring in deze trajecten nog beter inzetten om gemeenten te ondersteunen.

Lessen voor de toekomst

Het college haalt een aantal lessen uit de aanbevelingen in het evaluatierapport. Eén van de belangrijkste lessen is dat in de maatschappelijke discussie ruimte moet zijn voor alle verschillende geluiden. En wanneer één geluid de overhand krijgt, dan moet de gemeente nog actiever ruimte bieden aan andere groepen die daardoor niet meer de vrijheid voelen om deel te nemen aan het debat.