Zonneakker De Watering staat in de startblokken

Coevorden - Op het terrein in het gebied De Watering wordt de komende tijd op ruim 21 hectare grond door Solarfields uit Groningen en Ecotecworld uit Coevorden één van de grootste zonneweides van Noord-Nederland neergezet.

Met dit besluit wordt een belangrijke stap gezet voor het project dat goed is voor de duurzame elektriciteitsvoorziening voor zo’n 5.000 huishoudens.

Aandelen

Bewoners en bedrijven in Coevorden kunnen straks aandelen kopen in het project. De aandelen kosten €25 per stuk en om iedereen de kans te geven om hier aan mee te kunnen doen, mogen de inwoners in principe maximaal 20 aandelen per persoon kopen, dus voor €500. De aandelen worden naar verwachting in het najaar, voorafgaand aan de bouwfase, via een digitaal platform te koop aangeboden. De exploitanten geven later dit jaar meer informatie over het product, het rendement of over het kopen van de aandelen.

Verantwoordelijk wethouder Jeroen Huizing is blij met de voortgang van het project: 'Coevorden draagt met dit project enorm bij aan de CO2-besparing. Het project is bovendien goed voor de lokale economie, want met de deelname van Ecotecworld en de mogelijk voor bedrijven en bewoners om hierin te participeren, blijven de investeringen grotendeels lokaal. De exploitanten gaan tevens voorlichting geven aan scholen en werkervaringsprojecten opzetten. Dit hebben we in februari 2016 in een intentieovereenkomst afgesproken.'

Zonneakker De Watering

De zonneweide krijgt de naam Zonneakker De Watering en wordt aan de westzijde van de N34 tussen Steenwijksmoer en Coevorden aangelegd. Ecotecworld en Solarfields hopen in het najaar van 2018 te kunnen starten met de aanleg. Hiervoor is nog wel een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en moet er een omgevingsvergunning worden verleend. Ook hierover heeft het college op 23 januari een besluit genomen. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan binnen zes weken een zienswijze indienen.

Ongeveer 13 miljoen euro

Voor het project is een totale investering van circa € 13 miljoen nodig. In het najaar van 2017 hebben de exploitanten hiervoor al een subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) toegekend gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).