Dorpsbelangen onthult plannen met dorpsvisie

Dalen - Dorpsbelangen Dalen hield donderdagavond een enorm goed bezochte bijeenkomst in dorpshuis De Spinde. Wethouder Jan Zwiers bood het dorpsbudget van 20.000 euro aan.

De diverse werkgroepen van Dorpsbelangen Dalen presenteerden hun plannen voor de uitvoering van de dorpsvisie. Om te vieren dat hard aan de plannen wordt gewerkt, werd gezorgd voor een hapje en een drankje. Tussen de bedrijven door trad zangeres Lammy van Urk uit Dalen op.

De werkgroep ‘Wonen in Dalen voor alle leeftijden’ wil een duidelijk beeld krijgen van de woonwensen in Dalen. Daarbij gaat het vooral om jongeren, alleenwonenden en starters op de woningmarkt. De inwoners van Dalen worden uitgenodigd om hun mening en ideeën kenbaar te maken aan de werkgroep. Daarvoor komt nog een ‘marktplaatsavond’.

De werkgroep ‘Duurzaam Dalen’ is bezig met actiepunten zoals mogelijkheden voor de afvoer van hemelwater, ledverlichting en laadpalen voor fietsers en auto’s. Voor de langere termijn wordt contact opgenomen met de gemeente over het beleid op dit terrein en wordt aansluiting gezocht bij andere initiatieven. De werkgroep zoekt nog deskundigen die willen toetreden.

Trein

De leden van de werkgroep ‘Verkeer, vervoer en veiligheid’ hebben contact gezocht met Arriva om op de hoogte te worden gesteld over de toekomst van de spoorverbinding Zwolle-Emmen en de mogelijke uitbreiding daarvan. De regiodirecteur Oost was op bezoek en was zeer welwillend om de treinen per uur vaker te laten stoppen in Dalen. Daarvoor is echter wel een verdubbeling van het spoor tussen Coevorden en Dalen en bij Emmen-Zuid noodzakelijk.

Fietspad

Daarnaast is gekeken naar de 30-km zone, het fietspad Dalen-Coevorden en de verkeersveiligheid. Wat betreft het fietspad is succes geboekt. Vanaf Dalen richting Coevorden wordt het fietspad aan de linkerzijde verbreed, zodat twee rijbanen ontstaan. Het rechterpad verdwijnt als fietspad en zou mogelijk als wandelpad kunnen worden ingericht.

Er is samenwerking met de verkeerscommissie van de BWB-school om de verkeerssituatie rondom de school en het Doe-Plein goed te regelen. Verder kijkt de werkgroep naar mogelijkheden voor flexibel en kleinschalig vervoer en komt er een onderzoek naar de knelpunten voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Met Gehandicaptenplatform Coevorden wordt onderzocht welke belemmeringen er zijn voor slechtzienden en blinden.

Ook is er de werkgroep ‘Daler Agenda’. Die is bezig met het opzetten van een website voor het hele dorp. Die moet ertoe leiden, dat alle initiatieven in het dorp op elkaar worden afgestemd en zichtbaar worden gemaakt voor alle inwoners. Hiervoor wordt een beroep gedaan op geld uit de gemeentelijke pot ‘Coevorden verbindt’.

Roezemoes

Daarnaast vertelde Johan Scholten over de plannen met De Roezemoes. Het pand is straks bestemd voor Stichting Aold Daol'n, de bibliotheek, wonen en een bedrijfje/winkel.