Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Tram haalde Coevorden uit isolement (I)

In 1885 waren er al plannen voor een tramverbinding in Coevorden. Dat zou dan tevens de eerste stoomtram in Drenthe zijn. Twaalf jaar later was het dan zover.

De Dedemsvaartsche Stoomtram Maatschappij had eerst het plan om het station op het Kasteel te realiseren maar gezien de vele bezwaren zag men daar vanaf. De remise en bijbehorende gebouwen werden nu buiten de Sallandschestraat gebouwd, terwijl de lijn tot de haven zou worden doorgetrokken.

Op 16 maart 1897 werd op de voormalige vestinggronden aan de huidige Krimweg de eerste spade in de grond gestoken voor het maken van de fundamenten van het nieuwe station en de locomotieven- en wagonloodsen. Op de door b en w uitgeschreven vergadering om een plan te maken voor het houden van festiviteiten bij de opening van de stoomtram Coevorden-Dedemsvaart werd in juli 1897 door maar liefst veertig belangstellenden bijgewoond. Na het bespreken van een algemeen plan werd een commissie van dertien leden gekozen om het verder uit te werken en het tot een goed einde te brengen. Bij acclamatie werd de burgemeester tot erevoorzitter verkozen.

Feesttrein

De lijn van het Jachthuis naar Coevorden was al halverwege gereed, zodat Coevorden enigszins uit haar isolement zou geraken, en daar werd al lang reikhalzend naar uitgekeken. Op 1 oktober kwam om 13.00 uur de feesttrein van de Dedemsvaarsche Stoomtram in Coevorden aan en werd ontvangen door burgemeester van der Lely. Vijf meisjes strooiden bloemen en de dochter van de burgemeester mocht een gedicht voordragen. Burgemeester van der Lely zei in zijn toespraak ‘dat Coevorden uit het isolement, waarin het na de ontmanteling is geraakt, bevrijd wordt, dank zij de Dedemsvaartsche tram’ waarna de ‘eerewijn’ werd aangeboden.

Coevorden was die dag helemaal versierd. De feesten die door de speciaal opgerichte commissie waren georganiseerd bestonden uit volksspelen, een harddraverij en een historische optocht. De dag werd afgesloten met een concert en vuurwerk. Voor genodigden werd ‘s middags een diner gegeven waarbij de Commissarissen van de Koningin en enkele gedeputeerden van de provincies Overijssel en Drenthe aanwezig waren. Ook de burgemeesters van Zwolle, Avereest, Gramsbergen, Hardenberg, Sleen en Schoonebeek schoven bij het diner aan. Drie dagen na de opening werd op maandag 4 oktober begonnen met de dienstregeling op de lijn Zwolle-Coevorden. ‘De eerste trein die 7.12 v.m. van Zwolle vertrekt komt om 10.46 te Coevorden aan. Te 5.11 n.m. van Coevorden terugkeerende is men 8.35 weder in Zwolle’.

Reclame

Voor de verdere ontwikkeling van Coevorden waren goede verbindingen van doorslaggevend belang. De kamer van koophandel en fabrieken te Coevorden maakte in 1902 als volgt reclame voor Coevorden: ‘Geen plaats in ons land vermoedelijk, welker naaste toekomst zoo goed is als die van Coevorden. Thans reeds gelegen aan het snijpunt van vijf straatwegen, vier kanalen en den Dedemsvaartschen stoomtram, te midden van zich snel ontwikkelende veenkoloniën, komt ze binnenkort te liggen aan den Noordooster locaalspoorweg, terwijl de Duitsche lijn naar Coevorden in voorbereiding is. Voor verschillende takken van handel en industrie, als koloniale-warenhandel en gros, houtzagerij, scheepstimmerwerf, koffiebranderij etc. is er een goede toekomst’. Aan ondernemende mensen wilde de kamer van koophandel en fabrieken graag inlichtingen verstrekken.

(wordt vervolgd)