Teller dorpsbudget staat op dertien

Coevorden / regio - Na dorpen Aalden, Noord-Sleen, de Kiel, Dalen en Holsloot ontvangen nu ook Dalerpeel, Steenwijksmoer, Nieuwe Krim, Gees, Meppen, Geesbrug, Wachtum en Erm & Achterste Erm een eigen dorpsbudget.

Gemeente en dorpen werken samen aan de ontwikkeling van de dorpsbudgetten. Een pilot met dorpsbudgetten past binnen de doelen van Coevorden Verbindt. De 13 dorpen krijgen meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving en de gemeente neemt een faciliterende rol. Uiteraard kunnen wijken in Coevorden zich ook aanmelden voor een wijkbudget.

Uitreiking

De afgelopen periode gingen de wethouders langs de vijf dorpsbelangenorganisasties om het dorpsbudget symbolisch te overhandigen. In de vorm van een taart stond hierbij symbool voor het budget waarbij de dorpen zelf mogen bepalen hoe groot zij de stukjes snijden en aan wie zij ze uitdelen. Wachtum ontving 7 december al de welbekende ronde taart van wethouder Jan Zwiers. De overige zeven dorpen van deze tweede ronden krijgen het dorpsbudget nog symbolisch uitgereikt.

Inwoners bepalen

Inwoners kunnen bij hun dorpsbelangenorganisatie ideeën aandragen voor de besteding van het budget. Ideeën die bijdragen aan de gezamenlijke doelstelling van het dorp en graag gekoppeld aan de opgestelde dorpsvisie. Samen bepalen inwoners vervolgens waaraan het dorpsbudget wordt besteed. Inhoudelijke voorwaarden zijn er niet.

Vanuit de gemeente wordt een open en transparante besluitvorming en verantwoording gevraagd over het budget. Een gezamenlijke werkgroep van dorpen en de gemeente volgt hoe dit gaat in de verschillende dorpen. Ook kijkt de werkgroep wat er nodig is om het dorpsbudget goed tot zijn recht te laten komen. Met deze ervaringen kunnen de alle dorpen én de gemeente hun voordeel doen.