Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk komt nu al budget tekort

Coevorden / Emmen / Hoogeveen - De regeling voor bedrijven vanuit het Vierkant voor Werk project is zeer gewild. Sinds 1 maart vroegen ruim vijftig bedrijven in totaal voor € 10 miljoen subsidie aan.

De subsidie is speciaal bedoeld voor bedrijven in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen die investeren in innovatie, vestiging en uitbreiding.

'De vele aanvragen laten zien dat de regeling voldoet aan de behoefte van de markt. Keerzijde van het succes is dat het budget momenteel niet toereikend is. Er is meer subsidie aangevraagd dan dat er aan budget beschikbaar is', aldus de provincie Drenthe. 'Provincie en gemeenten zijn blij met de grote belangstelling. De ondernemers laten hiermee zien dat er veel potentie is om te innoveren en uit te breiden. De regeling biedt hen een steuntje in de rug. Dat is heel goed voor de economische structuur en de werkgelegenheid in het gebied.'

Budgetten naar voren halen

De drie gemeenten, de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben besloten budget naar voren te halen. Gedeputeerde Henk Brink: 'We versnellen graag, omdat het economisch tij nu mee zit. We willen tegemoet komen aan de behoefte, zo veel mogelijk ondernemers helpen en zo veel mogelijk banen scheppen.'

Door budget naar voren te halen, kunnen de aanvragen met voldoende punten uit 2017 behandeld worden. Hiermee wordt een investeringsimpuls gecreëerd van € 70 miljoen en worden naar verwachting honderden nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Voortzetting regeling in 2018

De provincie Drenthe, de drie gemeenten en het ministerie van EZK evalueren volgend jaar de regeling. Wanneer en in welke vorm de regeling weer open gaat, is daarom nog niet bekend.

Voor meer informatie over de regeling kijk op de website van SNN: www.snn.nl.