Gedeputeerde Stelpstra is blij verrast door centrumvisie

Coevorden - Wethouder Jan Zwiers en voorzitter Klaas Lamberink van Centrummanagement Coevorden overhandigden woensdagmiddag de centrumvisie aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra. De gedeputeerde was zeer te spreken over de plannen.

Tijdens een lunch, waarbij vertegenwoordigers van de stuurgroep en centrummanagement aanwezig waren, complimenteerde Stelpstra de snelheid van Coevorden.

In januari werd bekend, dat de provincie via een binnenstadsfonds dertien miljoen euro beschikbaar stelt om de winkelleegstand in kernen van Drentse steden en grotere dorpen aan te pakken. Daarvan is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Coevorden. De gemeente deed een forse duit in het zakje en ook de private sector doet mee. In totaal is er 4,5 miljoen euro beschikbaar.

Draagvlak

Na een korte inleiding door wethouder Jan Zwiers zei Klaas Lamberink vooral te hebben gewerkt aan het draagvlak en dat is volgens hem geslaagd. ‘We zijn natuurlijk heel blij met de inspanningen van de provincie.’

Uit de woorden van Lamberink proefde Stelpstra iets van veranderingen en hij vroeg wat daarvan de essentie is. Lamberink: ‘Het is juist het plan om vanuit de kernelementen Coevorden op de kaart te zetten en we willen ons niet meten met plaatsen als Emmen en Hoogeveen. Er is zeker een kentering gaande.’

Zwiers voegde er nog aan toe dat door accenten te leggen op historie en beleving het toerisme een impuls krijgt. ‘In het noordelijk deel van de gemeente is toerisme dé pijler en op deze manier komen stad en dorpen nader tot elkaar.’

Blij verrast

Stelpstra zei dat Coevorden ‘voor een hell of a job’ staat. ‘Ik ben daarom heel blij, dat ik nu al hier zit om de centrumvisie in ontvangst te nemen. Ik ben blij met de goede keuze die is gemaakt. Vanuit de provincie hoopten wij al, dat iedere plaats de juiste accenten zou leggen. Hier is duidelijk gekozen voor toerisme en historie. De kracht van de plannen is dat het samen met betrokkenen wordt uitgevoerd. Ik kom gauw kijken hoe het verder gaat.’