Raad gaat unaniem akkoord met centrumvisie

Coevorden - De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met de centrumvisie. Dat betekent dat de komende tijd 4,5 miljoen euro beschikbaar komt voor verbetering van het centrum.

Michel Blanken van de PvdA deed de oproep om de toegankelijkheid van het centrum mee te nemen in de plannen. Het doortrekken van de haven noemde hij als één van de speerpunten.

Wat betreft Gertjan Zuur (CDA) kan niet snel genoeg worden beginnen. ‘Ik ben blij met de uitgangspunten water, historie en gezelligheid. Het water kan nog wat prominenter. Richting inwoners zei hij: ‘Er is geen aanbod zonder vraag. Zeg niet ‘Het is niets en wordt nooit iets. De plannen moeten gedragen en gewaardeerd worden.’ Daarmee doelde hij op de bestedingen in het centrum.

Klein Aleppo

Laurent Zeegers van de VVD vindt dat ondernemers hun steentje moeten en kunnen bijdragen. ‘Niet alleen de gemeente en de provincie moeten garant staan, ook de ondernemers. Er zijn ondernemers die al hebben geïnvesteerd. Achterblijvers moeten niet beloond worden. Vorige week hield directeur Bert Moormann van Domesta een positief verhaal, maar als ik kijk naar ‘Klein Aleppo’ in de Sallandsestraat heeft Domesta in het verleden geen steentje bijgedragen. Ook Domesta moet de beurs trekken.’

Zeegers opperde daarnaast de suggestie de auto wat meer terug in het centrum te brengen via de Rikkerstraat en de Rijnsestraat. Hij ziet het realiseren van een stadsbrouwerij of stadsboerderij aan de Weeshuisstraat niet als een gemeentelijke taak. Wat dat betreft kon wethouder Jan Zwiers hem geruststellen. Het is en blijft een zaak van ondernemers.

Zorgen over Peter van Dijk

Net als vorige sprekers is ook Irene Driehuis van het PAC van mening, dat het water een prominenter plek krijgt. ‘Laten we ervoor zorgen dat we het doortrekken van de haven meenemen in de plannen.’ Projectontwikkelaar Peter van Dijk baart haar zorgen. ‘Hij heeft nog steeds niet aangegeven dat hij de Rabobank heeft aangekocht. Ik pleit ervoor dat het aantal vierkante meters voor winkels wordt teruggebracht.’

Arnoud de Vos van D66 beoordeelde de plannen als positief. ‘Maar zorg ervoor dat alle partijen aanhaken en zorg ervoor dat we op tijd weten wat de voortgang is.’ Ook Henk Bouwers (GB) uitte zich in positieve zin. ‘Wat ons betreft hebben de Friesestraat en Bentheimerstraat voorrang op de Weeshuisstraat.’

Projecten

De komende tijd wordt gewerkt aan enkele projecten. Ten eerste richt de aandacht van de stuurgroep zich op het vastgoed in samenwerking met allerlei betrokken partijen. Daarbij worden subsidies ingezet vanuit bijvoorbeeld de verhuisregeling, leegstandsregeling en de stimuleringsregelgeving. Ook de Markt en haven spelen een prominente rol, evenals de Weeshuisstraat.