Voorbereidingen N34 bij Klooster en rondweg starten binnenkort

Coevorden / Holthone – De voorbereidingen voor de nieuwe aansluiting van de N34 bij Klooster gaan over een paar maanden van start. Daarom hield de provincie Drenthe donderdag in De Ganzenhoeve in Holthone een inloopbijeenkomst.

De aanleg van de ongelijkvloerse kruising bij Klooster is onderdeel van het plan om de gehele N34 in te richten als 100-kilometerweg met ongelijkvloerse kruisingen.

Daarnaast was er tijdens de inloopbijeenkomst voor de zuidelijke rondweg in Coevorden.

Tijdpad

Medewerkers van de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeente Coevorden waren aanwezig om toelichting te geven. Het ging met name om het tijdpad voor de werkzaamheden. Marinus Pasjes van de provincie Drenthe: ‘De benodigde gronden zijn inmiddels in handen van de provincie. Er moet nog wat archeologisch onderzoek worden gedaan en we willen enkele bomen kappen voor het broedseizoen begint. Daarnaast moeten we nog letterlijk puinruimen door het verwijderen van de puinverharding bij Directbouw.’

De rijbaan tussen Hardenberg en Coevorden wordt verbreed tot 8,50 meter. Naast de tunnel bij Holthone komt er een parallelweg aan de oostzijde tussen Holthone en Klooster. Bij Klooster wordt de N34 verhoogd.

Meeliften

In september/oktober 2018 vinden werkzaamheden aan de N34 plaats tussen de J.C. Kellerlaan in Hardenberg en de provinciegrens bij Holthone/Coevorden. ‘Dan wordt de weg toch al afgesloten en wij liften hierop mee’, aldus Pasjes. ‘Wij bouwen in die tijd de op- en afritten, die na de afsluitingsperiode kunnen worden gebruikt. De weg wordt verbreed, er wordt een duiker aangebracht en er komen twee rotondes. Na de periode van afsluiting gaan wij verder met de ongelijkvloerse kruising. Rond de zomer van 2019 moet het project zijn afgerond.’

Zuidelijke rondweg

De plannen voor de zuidelijke rondweg vanaf de N34 naar De Hulteweg verkeren momenteel in de ontwerpfase. In juli van dit jaar ondertekenden de gemeente en Wildkamp/Jarola een overeenkomst voor samenwerking. Een deel van de rondweg komt op het grondgebied van Wildkamp op Leeuwerikenveld.

In het eerste kwartaal van 2018 worden de plannen voorgelegd aan omwonenden. Het ontwerp-bestemmingsplan staat daarna op het programma, waarna wederom een bijeenkomst voor omwonenden wordt gehouden. Vanaf 2019 volgt de realisatie van de zuidelijke rondweg.

Meer informatie staat op www.overijssel.nl/n34, op de website van de provincie Drenthe en in het dossier N34: van twee naar vier rijstroken.