'Uithangbord voor Coevorden is vooral beleving'

Coevorden - ‘Coevorden moet weer stralen.’ Dat zei wethouder Jan Zwiers donderdagochtend bij het presenteren van de plannen in het kader van de centrumvisie, waaraan de komende anderhalf jaar hard wordt gewerkt.

‘Die periode geldt als een soort vliegwiel om ontwikkelingen te bewerkstelligen’, aldus Zwiers. Er is in totaal 4,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan komt 1,5 miljoen van de provincie, de gemeente doet er een schepje bovenop met nog eens 2 miljoen en private partijen als bedrijven en project ontwikkelaars doen er 1 miljoen bij.

Uithangbord

‘Het uithangbord van Coevorden is straks niet de winkelstad, die periode is voorbij. Al blijft de winkelfunctie belangrijk, er spelen bovendien factoren als historie, toerisme, horeca en het water terug in de stad’, zo liet Zwiers weten tijdens de presentatie met aan tafel projectleider Henk Jan ten Brink, voorzitter Klaas Lamberink van Centrummanagement Coevorden en Roeland Hup van het Centrummanagement vanuit de Coevorder Handelsvereniging.

Projectleider Henk Jan ten Brink gaf een overzicht van de projecten, die op stapel staan. De stuurgroep bestaat uit Ten Brink, Lamberink, Hup, Zwiers en Barend Deetman, manager van de afdeling Beleid & Strategie van de gemeente.

Subsidieregelingen

Ten eerste richt de aandacht van de stuurgroep zich op het vastgoed in samenwerking met allerlei betrokken partijen. Daarbij worden subsidies ingezet vanuit bijvoorbeeld de verhuisregeling, leegstandsregeling en de stimuleringsregelgeving. ‘Voor dit onderdeel’, aldus Ten Brink, is 1,9 miljoen uitgetrokken. We menen, dat we daardoor mensen sneller over de drempel kunnen trekken om bijvoorbeeld hun winkels van de bedrijventerreinen naar het centrum kunnen halen.’ Insteek is een compacter centrum.

Markt en haven

Het thema Markt en haven is het tweede onderdeel. ‘De haven is niet los te zien van de Markt, daarom willen we een integrale visie maken. Er is nog geen enkel plan voor de Rabo en het citadelpunt van Van Dijk, we staan bij nul. Wel gaan we starten met de visie.’ Ook het vergroten van de haven komt aan bod.

Ambachtelijk

De Weeshuisstraat is daarnaast een aandachtspunt. Jan Zwiers: ‘Kijk eens naar de panden aan de Weeshuisweide. Het is een mooie plek met het fraaiste uitzicht op het kasteel. Daarmee gebeurt momenteel te weinig.’ De ruimtes aan de Weeshuisstraat, de achterzijde van winkels aan de Friesestraat, kunnen beter worden benut. ‘We hebben het dan over bijvoorbeeld een stadsbrouwer’, zei Ten Brink. ‘Het gaat ons vooral om ambachtelijke zaken als een kaasmakerij, een stadsboerderij of een smid. Niet alle panden kunnen worden benut, maar dan zouden gevels verfraaid kunnen worden.’ Zwiers vult aan: ‘Bijvoorbeeld door gevels 3D te printen.’ Er hebben zich reeds enkele belangstellenden gemeld.

Inrichting

De inrichting van het centrum wordt eveneens onder de loep genomen. ‘Dan gaat het om bijvoorbeeld stenen, banken, groen en de aansluiting van de functies in de deelgebieden. Daarbij loopt de positionering van de functies door alle projecten heen. Zo gaan we kijken naar de toegankelijkheid en het parkeren. Marketing en beleving zijn belangrijke elementen’, stelt Ten Brink.

Nadat de projecten in anderhalf jaar zijn afgerond, leveren de resultaten het basisdocument op voor de volgende stap. Er komen diverse projectgroepen met verschillende partijen. Dat kunnen leerlingen van De Nieuwe Veste, leden van Jongerenraad Coevorden en specialisten zijn. Belangrijke partner in het geheel is centrummanager Mischa de Gier namens Centrummanagement Coevorden.

Startmoment

Het gezelschap wil graag een expositie houden met historische beelden uit vroeger tijden. De plannen worden besproken in de commissievergadering op dinsdag 12 december, de gemeenteraad neemt een besluit op dinsdag 19 december. De visie wordt woensdag 20 december aangeboden aan de provincie en donderdag 21 december wordt een officieel startsein gegeven op de schaatsbaan, die dankzij de Coevorder Handelsvereniging van zaterdag 9 december tot en met zaterdag 6 januari op de Markt ligt.