Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Amerikaanse School werd in stilte geopend

Door de komst van het NAVO-depot in 1985 werd het internationale karakter van Coevorden nog eens onderstreept. Voor de zeventig Amerikaanse gezinnen die daardoor in Coevorden kwamen wonen moesten diverse faciliteiten geschapen worden.

Een daarvan was de Amerikaanse School.

‘Een geschiedschrijver over Coevorden kan 27 augustus 1984 in de analen optekenen als een bijzondere dag: dat is de datum waarop het Amerikaanse onderwijs  aan Amerikaanse kinderen zijn intrede doet in Coevorden’, stond in 1984 in de krant. Begonnen werd in drie lokalen van de Parkschool. Hoofdonderwijzer Edward La Londe verwachtte te starten met ongeveer 32 kinderen van Amerikaanse militairen die in de drie ‘geleaste’ lokalen van de Parkschool les zouden krijgen.

Voor La Londe was het in het begin een hele uitdaging om alle lesmaterialen op tijd in Coevorden te krijgen. Andere Amerikaanse scholen in België en Duitsland werden gevraagd om tijdelijk wat af te staan voor de nieuwe school in Coevorden. Het was een noodoplossing dat de Amerikaanse school gebruik kon maken van de drie lokalen. Er waren plannen voor de bouw van een nieuwe vleugel aan de Parkschool maar dat ging niet zonder slag of stoot. Voordat de eerste steen gelegd kon worden was er over dit project weer heel wat gepraat en geschreven.

In de raad vroeg het VVD raadslid E. van de Griend zich af waarom er geen echte Coevorder aannemers werden uitgenodigd voor de bouw van de school. Dat bleek te maken te hebben met de eisen van het Ministerie van Defensie. Het ministerie wilde dat er minimaal twee vaste Defensie aannemers op het lijstje van vijf kwamen te staan waarmee twee anderen dienden te verdwijnen. Na alle discussies kon de aanbesteding worden gehouden en daaruit bleek dat de school door het bedrijf Oude Lenferink uit Hardenberg gebouwd kon worden. Oude Lenferink vroeg een prijs van zeven ton voor de bouw van de nieuwe vleugel aan de Parkschool. De bijkomende werken gingen vrijwel allemaal naar Coevorder bedrijven. In de week van 30 november 1985 werd het hoogste punt van de school bereikt.

De opening van de Coevorden American School gebeurde in betrekkelijke stilte. Om maar geen actievoerders aan te trekken was er weinig ruchtbaarheid aan gegeven. De Amerikaanse vleugel aan de Parkschool werd door de Amerikaanse ambassadeur John Paul Bremer de derde geopend. In aanwezigheid van burgemeester Spahr van der Hoek, Amerikaanse militairen, kinderen van de Parkschool en natuurlijk leerlingen van de Amerikaanse school werd door de ambassadeur met een enorme schaar het lint doorgeknipt. Als verrassing trad aansluitend een gezamenlijk Amerikaans-Nederlands zangkoor op. Bremer stelde bij de opening dat de school een zeer goede weergave is van de nauwe banden die tussen Nederland en Amerika al eeuwen bestaan. Het gezamenlijk genieten van bepaalde onderdelen van het onderwijs kan volgens de ambassadeur het onderlinge begrip alleen maar versterken. Na de opening en bezichtiging van de Coevorden American School werd nog een bezoek gebracht aan de Amerikaanse legeropslagplaats aan het Coevorderkanaal.

De Coevorden American School was bestemd voor de kinderen van Amerikanen die werkzaam waren op de opslagplaatsen in Coevorden, Ter Apel, Vriezenveen en Havelte en bestond uit vier lokalen, opslagruimtes en natuurlijk een kantoor voor de principal.