Vijf dorpen krijgen dorpsbudget

Coevorden / regio - De dorpsbelangenorganisaties van Aalden, Noord-Sleen, De Kiel, Dalen en Holsloot ontvangen binnenkort een eigen dorpsbudget. Het gaat om een pilot, waarbij deze organisaties ideeën aandragen voor de besteding van het bewuste geld.

De gemeente Coevorden werkt sinds 2015 met een stimuleringsfonds. Dorpen en wijken kunnen een beroep doen op dit fonds voor projecten, activiteiten en initiatieven die de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving bevorderen.

Het fonds bestaat uit twee delen: één voor eenmalige initiatieven en één voor initiatieven waarbij inwoners taken en verantwoordelijkheden ‘overnemen’ van de gemeente. Een pilot met dorpsbudgetten past binnen deze doelen en die van Coevorden Verbindt. Dorpen en wijken krijgen meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

Inwoners bepalen waaraan het geld wordt besteed

Inwoners kunnen bij hun dorpsbelangenorganisatie ideeën aandragen voor de besteding van het budget. Ideeën die bijdragen aan de gezamenlijke doelstelling van het dorp. Samen bepalen inwoners vervolgens waaraan het dorpsbudget wordt besteed. Een gezamenlijke werkgroep van dorpen en de gemeente volgt hoe dit gaat in de verschillende dorpen.

Dorpsvisie Dalen

Harry Lamberts, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Dalen is erg blij met het dorpsbudget. 'We hebben in mei onze dorpsvisie aangeboden aan het college. Met dit budget kunnen we heel mooi aan de slag met de uitvoering van zes van de acht thema’s uit onze visie.'

Lamberts is tevreden over de samenwerking met zowel het college van b en w als met de ambtenaren. "De gemeente heeft aangegeven dat wij ons in een vroeg stadium onze plannen moeten melden. Dat hebben we gedaan en nu kunnen we aan de slag. Mooi!'

Eerste stap

Tussentijds evalueerden gemeente, dorpen en wijken regelmatig het stimuleringsfonds en de aanvragen. Op verschillende punten werden criteria en procedures al aangepast. Uit de gesprekken bleek ook dat met name de dorpen behoefte hebben aan een min of meer vrij te besteden budget. Met deze dorpsbudgetten is hierin een eerste stap gezet.