Omwonenden Klooster gematigd over plannen N34

Coevorden – Vooruitlopend op een informatiemarkt, die vanavond in de Evenementenhal in Hardenberg wordt gehouden, zijn omwonenden van Klooster in de gemeente Coevorden vanmiddag alvast geïnformeerd over het plan voor de N34. De bijeenkomst volgde op een informatiebijeenkomst op 29 november waar de omwonenden voor het eerst hoorden over plannen ter bevordering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op en rond de N34. In het voorkeursalternatief voor de N34, zoals de provincie Overijssel dat vanavond presenteert, worden op het traject tussen de Vaart en Coevorden de oversteken De Meene en de Hooiweg afgesloten.

Bij Klooster wordt door de provincies Overijssel en Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden een ongelijkvloerse aansluiting gerealiseerd. Deze dient ook voor de verbetering van de aansluiting van het bedrijventerrein Leeuwerikenveld van Coevorden. Als alles volgens plan verloopt kan in het voorjaar van 2014 de eerste schop in de grond. Verkeerswethouder Ruud Wilting spreekt met betrekking tot het gepresenteerde plan over 'een eerste fase', misschien een opmaat naar de al lang gekoesterde wens van een ringweg in Coevorden. Vooralsnog is de wethouder superblij met de plannen voor Klooster en de ontsluiting naar het bedrijventerrein. Hij spreekt in dit kader van een win/win situatie. Omwonenden van Klooster hebben zich volgens hem gematigd uitgelaten over de plannen. Wilting kan het zich voorstellen. 'Voor sommigen komt het verkeer dichter bij de woonomgeving. Dat is natuurlijk niet leuk als het je persoonlijk aangaat, maar bij de planvorming gaat het voornamelijk toch ook om de verkeersveiligheid,' benadrukt de wethouder. Inmiddels is ook duidelijk dat één bedrijf zal moeten wijken ten gunste van de plannen voor de N34. 'De komende periode zal met de eigenaar gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld de mogelijkheid van bedrijfsverplaatsing.' Het plan voor de N34 tussen Witte Paal en Coevorden gaat nu de inspraakprocedure in. Tot 6 februari 2012 kunnen zienswijzen worden ingediend. Dit kan: schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. Eline Kruitbos (1c), EDO nummer 1597926, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle of elektronisch via het inspraakformulier op de website www.overijssel.nl/n34. Met het totale plan is een bedrag van 50 miljoen euro gemoeid. De gemeente Coevorden draagt er, inclusief de ontsluitingsweg naar het Leeuwerikenveld, 3 miljoen aan bij.