Welke mantelzorger verdient waardering?

Coevorden - Mensen die langdurig hulpbehoevend zijn, kunnen niet zonder mantelzorgers. Mantelzorgers leveren veel dagelijkse zorg, zoals koken en boodschappen doen. Deze mantelzorgers kunnen een Blijk van Waardering krijgen.

De inzet van mantelzorgers voorkomt vaak dat mensen eenzaam worden of dat ze sneller naar een verpleeg- of verzorgingshuis moeten. De gemeente Coevorden vindt dat mantelzorgers een blijk van waardering verdienen omdat mantelzorgers belangrijk zijn voor de samenleving. De Blijk van Waardering bestaat uit een bedrag van 100 euro en een presentje.

Mantelzorgers boven de 21 jaar die minimaal acht uur per week, langer dan drie maanden mantelzorg verlenen en die zorgen voor een zorgvrager uit de gemeente Coevorden kunnen een beroep doen op de Blijk van Waardering.

Aanvragen

De waardering is nog tot uiterlijk 1 oktober dit jaar aan te vragen en wordt door Steunpunt Mantelzorg Coevorden verstrekt namens de gemeente Coevorden. Rond de week van de mantelzorg in november is de uitreiking.

Het aanvraagformulier is op te vragen via www.mwcoevorden.nl/mantelzorg of af te halen bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de van Eijbergenstraat 5 in Coevorden. Door te bellen of te mailen, kan het formulier ook worden opgevraagd.