Initiatiefgroepen glasvezel gaan samenwerken

Regio - De zes initiatiefgroepen voor glasvezel, die tezamen het complete gebied buiten de plaats Coevorden bestrijken, gaan samenwerken en vormen daarbij op korte termijn één organisatie.

Alle initiatieven hebben hetzelfde doel: de aanleg van een glasvezelnetwerk. Elk initiatief richtte zich op een bepaald deel van de gemeente Coevorden. Hierbij gaat het niet alleen om de kernen, maar tevens om de buitengebieden, waar geen snel internet aanwezig is.

Zes initiatieven

Het gaat om de zes initiatieven Alles op glasvezel (Sleen, Diphoorn, Noord-Sleen, Achterste Erm, Kibbelveen, ’t Haantje, Erm), DNS op Glas (Dalerpeel, Nieuwe Krim, Steenwijksmoer, Geesbrug, Zwinderen), Reuzenbreedband  (Schoonoord, De Kiel), Samenbreed (Aalden, Meppen, Zweeloo, Benneveld, Wezup, Wezuperbrug), Glasvezel Stidal (Dalerveen, Stieltjeskanaal, Holsloot) en Verbreedband (Dalen, Gees, Oosterhesselen, Wachtum). Uiteraard behoren daarbij ook alle buurtschappen.

De vele vrijwilligers van de initiatieven zijn in eerste instantie begonnen met het in kaart brengen van belangstelling voor glasvezel. Ondanks dat niet alle initiatieven klaar zijn met de vraaginventarisatie kan nu al geconcludeerd worden dat de behoefte aan een glasvezelnetwerk groot is. Er zijn dorpen waar 95 procent van de inwoners heeft aangegeven, dat zij graag aangesloten willen worden op een glasvezelnetwerk.

Samenwerking

Mede op initiatief van wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is het overleg tussen de zes initiatieven op gang gekomen en zijn de mogelijkheden om te komen tot een samenwerking onderzocht. Ook Verbind Drenthe, een speciaal voor professionele ondersteuning van glasvezelinitiatieven door de provincie opgerichte stichting, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking.

Een wijziging van het provinciaal beleid voor de facilitering van de glasvezelinitiatieven maakt het voor (te) kleine initiatieven erg moeilijk om hun plannen te realiseren. Samenwerken is daardoor min of meer een logische stap geworden. Gezamenlijk worden nu onder meer de ontwikkeling van een netwerk, het opstellen van een businessplan en de financiering opgepakt. De verwachting is dat belangrijke voordelen te behalen zijn met deze schaalvergroting. De bedoeling is dat er uiteindelijk één organisatie ontstaat die de aanleg en het beheer en onderhoud gaat verzorgen. De huidige initiatieven blijven actief betrokken bij de ontwikkelingen.

De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Coevorden is sterk afhankelijk van de medewerking en facilitering van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden. Omdat zowel de provincie als de gemeente de noodzaak van de aanleg van een glasvezelnetwerk inzien, is er het volste vertrouwen dat die medewerking er komt.