Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Molen De Hoop in Sleen

Rond 1850 werd al een molen gebouwd op de plek waar nu molen De Hoop in Sleen staat. Deze molen was een achtkante grondzeiler met een rietgedekte bovenbouw op stenen veldmuren en een rietgedekte kap.

De molen stond toen aan de rand van de heide en werd in 1914 door brand verwoest. In 1869 werd meermalen in de molen ingebroken, zoals uit een krantenbericht blijkt: ‘Is eene poging om een koornmolen te Sleen arglistig van zijn inhoud te berooven mislukt, hier is de boosheid beter geslaagd. Reeds bij herhaling werden de deuren en sloten van den molen verbroken, en zakken meel, aan verschillende personen toebehoorende, weggenomen en niet teruggebragt’.

Na de brand in 1914 werd een zoektocht gestart naar een nieuwe molen en na enig zoeken kwam men in Amersfoort terecht waar korenmolen De Gunst voor de sloop te koop stond. De molen, die ook bekend stond als de molen van Nefkens, werd voor rekening van Henderikus Berends in Sleen opgebouwd door molenmaker Reinds uit Beilen. Voordat de molen in Amersfoort stond, had die waarschijnlijk in Noord-Holland gestaan. De gietijzeren as is afkomstig uit Aartswoud en andere delen doen vermoeden dat de molen dienst heeft gedaan als industriemolen in Noord-Holland.

De molen was in 1953 weer aan een restauratie toe die door molenmaker Huberts uit Coevorden werd uitgevoerd. Over het jaar waarin de molen weer werd opgeleverd, spreken de Nederlands Molendatabase en opgezochte krantenknipsels elkaar tegen. Volgens de Nederlands Molendatabase was de opening in juli 1956, terwijl het Nieuwsblad van het Noorden op 26 juli 1954 bericht over de officiële ingebruikname van de molen. Inmiddels had de molen wel een andere eigenaar, want Berends had zijn molen verkocht aan de familie Hidding.

Cultureel monument

Zaterdagmiddag 24 juli 1954 werd de gerestaureerde molen weer officieel in gebruik gesteld. Dat gebeurde door burgemeester S.J. van Royen die de vang lostrok, waarna de molen begon te draaien. De vele aanwezigen stelden vast dat de molen door de restauratie was herschapen in een schitterend cultureel monument. Bij de opening waren vertegenwoordigers van de vereniging De Hollandsche Molen, de Algemene Nederlandse Molenaarsbond en van Monumentenzorg. Burgemeester Van Royen wees er in zijn toespraak op dat de gemeente Sleen vier windmolens rijk is. In aanloop naar de opening van de molen was de burgemeester begin maart 1954 te gast bij een in Krasnapolsky gehouden vergadering van de Vereniging De Hollandsche Molen. De burgemeester van Sleen hield daar een voordracht over ‘Gemeentelijke bemoeienissen in verband met het behoud van molens in het Drentse Landschap’.

Rond 1960 was de molen niet echt meer in gebruik en raakte weer in verval. In 1973 heeft er weer een grote restauratie plaatsgevonden waarna de molen werd gebruikt als opslagplaats. In 2010 heeft de gemeente Coevorden de molen overgenomen en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud op zich genomen waarmee de toekomst van de molen gewaarborgd werd.

De Sleener Molen Stichting ‘De Hoop’ werd in 2012 opgericht. Het doel van de stichting is om de molen zoveel mogelijk te gebruiken. Dat gebruik kan breed worden gezien, zoals gewoon draaien en komen kijken, tentoonstellingen, educatieve doelen en gezellige bijeenkomsten en wandelingen.