Wildkamp sluit overeenkomst met gemeente Coevorden

Coevorden - Met de inzet van een zuidelijke ontsluitingsweg voor Coevorden hebben wethouder Jeroen Huizing en algemeen directeur Gert Jan de Wilde van Wildkamp/Jarola woensdag getekend voor samenwerking.

De bewuste ontsluitingsweg verbindt ten zuiden van Coevorden de N34 bij Klooster met de Hulteweg, het Europark en uiteindelijk de rondweg. Deze ligt grotendeels op het terrein van Jarola op bedrijventerrein Leeuwerikenveld II.

Begin 2016 heeft het college van de gemeente Coevorden het voorkeurstracé van de zuidelijke ontsluitingsweg bekend gemaakt, waarna de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar heeft gesteld. De nieuwe weg vormt een verbinding tussen de nieuwe aansluiting Klooster op de N34 en de Hulteweg.

Het bedrijventerrein Leeuwerikenveld II, waar onder andere het (toekomstig) distributiecentrum van Jarola is gevestigd, wordt hiermee veel beter bereikbaar en het vermindert het verkeer dat via de Monierweg en de Krimweg naar de N34 gaat.

Aansluiting op N34

De wens om Leeuwerikenveld II direct aan te sluiten op de N34 bestaat al langer. Verkeer dat nu via de Monierweg en de Krimweg de stad verlaat, kan met een zuidelijke ontsluitingsweg rechtstreeks vanaf het bedrijventerrein richting de N34. De Jarola groep en de Bakker Groep hebben aangegeven mee te willen werken aan de zuidelijke ontsluitingsweg.

Verkeer neemt komende jaren toe

In de toekomst verwacht de gemeente een toename van het verkeer van en naar de bedrijventerreinen in Coevorden, zeker door verdere uitbreiding van het Europark. De voorkeursvariant voor de zuidelijke ontsluitingsweg biedt in de toekomst ook de mogelijkheid om het Europark hierop aan te sluiten, door middel van een ‘zuidelijke rondweg’.

Aanleg start in 2019

Na het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst gaan de beide partijen aan de slag om te komen tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt vervolgens verwerkt in een bestemmingsplan. In de loop van dit jaar wordt de omgeving betrokken en geïnformeerd over de plannen en het ontwerp. Het streven is om in 2019 te kunnen starten met de aanleg van de nieuwe wegverbinding.