Gezin Qadiri krijgt verblijfsvergunning

Aalden - Minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft vandaag beslist dat de familie Qadiri uit Aalden, gemeente Coevorden in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.

In januari 2011 ontstond in Aalden en de media commotie over de verplaatsing van het gezin uit het asielzoekerscentrum in Aalden naar een uitzetcentrum elders in het land. In juli leidde dat nog tot een bijzondere raadsvergadering. De afgelopen maanden is aangetoond dat de familie, buiten hun eigen schuld, niet terug kan naar het land van herkomst. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft samen met de gemeente, de familie en de advocaat van de familie alle stappen gezet om te onderzoeken of de familie nog kon terugkeren. Nadat alle stappen waren gezet, concludeerde de DT&V dat de familie in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op grond van een buitenschuldverklaring. De Immigratie- en Naturalisatiedienst deelt deze conclusie. Het gezin Quadiri krijgt dus een verblijfsvergunning. Inwoners van Aalden protesteerden tegen de dreigende verplaatsing van de familie. Het college van burgemeester en wethouders en de voltallige raad van de gemeente Coevorden schaarden zich achter de familie. Mevrouw Diana Qadiri is geboren in Tadzikistan, meneer Saber Qadiri komt uit Afghanistan. Met zoon Dawud (11) en dochter Amina (9), van wie Amina in Nederland is geboren, was de Aalder gemeenschap ervan overtuigd dat deze familie in Aalden moest blijven. Het ministerie vond dat het gezin eerst alle benodigde stappen moest zetten om te kijken of terugkeer toch mogelijk was. Nu gebleken is dat dat echt niet kan, krijgt het gezin een verblijfsvergunning. Burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden: ´Ik vind het fantastisch dat de familie Qadiri nu haar leven kan gaan opbouwen, dat de kinderen niet langer meer in spanning zitten en dat er rust voor het gezin kan aanbreken. Een mooiere kerstboodschap had ik deze familie niet kunnen wensen.´