'We zien elkaar bij de Raad van State'

Coevorden – ‘We zien elkaar bij de Raad van State’, aldus Twan de Jong, bewoner van De Groote Scheere. ‘U laat de bewoners in de kou staan wat betreft de windmolens.’

De raadsfracties gingen in de commissievergadering van vanavond akkoord met het voorstel voor de bestemmingsplannen voor windpark Weijerswold en windpark De Hulteweg. Omwonenden deden nog pogingen het tij te keren. Johan Stoffels, die zitting had in het platform Weijerswold, is verontwaardigd over de verruiming van vermogen. ‘Het zou gaan om molens van maximaal 3 megawatt met een afwijking van maximaal 10 procent, dus 3,3. Nu echter wordt de gelegenheid geboden tot maximaal 3,6 megawatt te gaan. Daarmee kan er, gezien de opdracht van 40 megawatt van de provincie, een windmolen minder komen.’

Matthijs Oppenhuizen van Raedthuys, die samen met de Windunie actief is in Weijerswold, sprak over een goed verlopen proces. Divers insprekers gaven blijk van een andere mening. Erik Holties van BBC2014 sprak zijn verbazing uit over het verruimen van de bandbreedte voor het vermogen.