Raad Coevorden neemt besluit over windparken

Coevorden - In de maanden maart en april hebben de ontwerpbestemmingsplannen voor de windparken Weijerswold en Hulteweg ter inzage gelegen. De gemeente raad buigt zich in de vergaderingen van 4 en 11 juli over de aangepaste plannen.

De plannen zijn bijgesteld, omdat er door omwonenden bezwaren zijn ingediend. Afgelopen dinsdag stemden burgemeester en wethouders in met de nota's van antwoord waarin de ingediende bezwaren zijn beschreven.

De windparken worden in de commissievergadering van 4 juli besproken, waarna de raad op 11 juli de knoop doorhakt. Als dat positief uitvalt, dan kunnen de aangevraagde omgevingsvergunningen worden verleend. Deze vergunningen liggen dan samen met de vastgestelde bestemmingsplannen zes weken ter inzage. Tegen deze plannen kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.