'Het draait om beleving in het centrum'

Coevorden – Beleving: dat is waar het om draait. Dat vindt niet alleen Dirk Jan Droogh, die vanavond de concept-toekomstvisie voor het centrum presenteerde. Kunstenaar Michel Fonville sprak gedreven over beleving en schoonheid.

‘U moet niet te bang zijn om mensen een stukje te laten lopen naar het centrum. In dat centrum moet dan wel beleving worden ervaren. Er kan schoonheid worden gecreëerd. Durf hier en daar wat af te breken en van die locaties ware pareltjes te maken. Maak panden mooier dan die nu zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar de panden naast Het Arsenaal. Laten we de Coevorder School creëren naast de bestaande bouwstijl Amsterdamse School.’ Droogh zag kansen voor de Weeshuisweide. ‘Bijvoorbeeld voor een stadsboerderij of een stadsbrouwerij.‘

In de schets in het concept staat overigens de haven, die vanuit de huidige situatie is doorgetrokken naar de situatie van weleer.

Op de informatiebijeenkomst in de raadzaal in het gemeentehuis waren inwoners uit het centrum en andere geïnteresseerden aanwezig. Zij stelden kritische vragen. Afgelopen week was er al een bijeenkomst voor vastgoedeigenaren en woensdagavond was dat het geval voor ondernemers. Net als op deze avonden verzorgden wethouder Jan Zwiers en voorzitter Klaas Lamberink van Centrummanagement Coevorden korte inleidingen. Dirk Jan Droogh van het bureau Droogh, Trommelen en Partners sprak daarna over het concept voor de toekomstvisie. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen wordt de visie verder ontwikkeld.

Johan Kranenborg vroeg naar het aantal vierkante meters verkoopoppervlak. ‘Hoeveel zijn dat er nu en hoeveel moeten dat er worden?’ Hij vroeg dat in relatie tot de plannen in Emmen waar eenderde van de winkeloppervlakte zou moeten verdwijnen.

EDS-plein keuze uit verleden

Fimmy van der Ploeg sprak onder andere over het EDS-plein. ‘Is onderzocht wat het EDS-plein voor effect heeft op de binnenstad?’ Droogh zei daarop, dat met name de dagelijkse boodschappen op het EDS-plein worden gedaan. ‘Dat heeft de binnenstad dus genekt’, concludeerde Fimmy van der Ploeg. Droogh antwoordde ‘politiek correct’: ‘Het EDS-plein heeft niet bijgedragen aan de ontwikkelingen in het centrum. In deze tijd zou je die keuze niet maken, maar het plein ligt er nu eenmaal door de gemaakte keuze in het verleden.’

Albert Plas reageerde daarop fel: ‘Je moet ook naar de toekomst kijken. Laat het EDS-plein aan supermarkten en haal de andere winkels terug naar het centrum. ‘ Hij voegde eraan toe: ‘Kent u het programma ‘Geld over de balk?’

Droogh ziet het EDS-plein als publiekstrekker. ‘Die bezoekers moeten naar de binnenstad komen.’ Albert Plas was duidelijk: ‘Die interactie is er niet. De mensen doen boodschappen en dan ben je ze kwijt.’ Hij ziet geen heil in een tunnel als verbinding tussen De Holwert en het centrum. ‘Maak een spoorwegovergang in plaats van een tunnel’, adviseerde hij. Daarin kon wethouder Zwiers niet meegaan: ‘De tunnel is niet alleen voor winkelend publiek, maar ook voor de mensen die er parkeren en bedrijven. We gaan er een mooie stationsomgeving van maken.’

Wensbeeld

Bert Gerrits verwees naar stedenbouwkundige Shyam Khandekar, die in het Wensbeeld diverse punten naar voren bracht die nu terugkomen.’ Dat leidde tot een andere vraag van Jos Ahlers: ‘Hoe lang heeft u gedaan over deze visie, het lijkt op een herhaling van het Wensbeeld.’

‘Elders kijken’

Carla Exoo vindt, dat Coevorden meer moet inhaken op nieuwe trends. ‘Misschien is het aan het Centrummanagement om eens elders te gaan kijken welke mogelijkheden er zijn.’ Bewoners van de Rijnsestraat wezen op de verkeerssituatie in hun straat. ‘Het is een aanrijroute en we hebben al heel wat gevaarlijke situaties gezien.’

Parkeren

Het parkeren kwam ook aan bod. Fimmy van der Ploeg woont in de Molenstraat. ‘Wij wonen in historische panden. We hebben hinder van het parkeren op het parkeerdek van de Gansehof, al is dat een stuk minder door de leegstand. We willen geen parkeermogelijkheden in de straat.’ Overigens hebben de bewoners van de Schoolstraat bij de bouw van de Gansehof hun tuin grotendeels moeten afstaan.