'Stadsgrachten moeten prominenter in beeld'

Coevorden / regio - Afgelopen week was Geert Kruimink nog fanatiek deelnemer aan de RopaRun. Een estafetteloop van Hamburg naar Rotterdam, maar komende zondag is de 54-jarige hardloper in zijn eigen achtertuin nauw betrokken bij de Grachtenloop.

Samen met Nanette Kiers is Kruimink verantwoordelijk voor alle zaken rondom het parcours. Hoewel de route van de Grachtenloop nagenoeg gelijk is aan die van voorgaande jaren, is de start- en finish verplaatst van de “Markt” naar het “Kasteel”.

‘Eén van de redenen is dat de Grachtenloop naast een geweldig loopevenement voor hardlopers ook een feestje moet zijn voor toeschouwers en andere bezoekers. De gezamenlijke horeca wil hier graag medewerking aan verlenen, maar met start/finish op Markt komt dat feest niet optimaal uit de verf. Ook geeft het ons in de komende jaren meer mogelijkheden om het parcours te wijzigen. Coevorden heeft vele mooie grachten, maar die blijven in het huidige tracé helaas buiten het gezichtsveld van de lopers. Dat willen we op termijn graag wijzigen’, aldus Kruimink. De verplaatsing van start/finish heeft verder tot gevolg dat de route dit jaar andersom gelopen zal worden. ‘In organisatorische zin levert dit ook voordelen op. Dat geldt vooral met betrekking tot de uitloopstraat en de wisselzone voor de estafette.’

CoDac

Geert Kruimink, actief lid van loopgroep CoDac, is de afgelopen jaren steeds intensiever bij Grachtenloop betrokken geraakt. 'De loopgroep uit Coevorden-Dalen  is al vanaf het begin zeer nauw aan de Grachtenloop verbonden. In de loop van de jaren zijn er steeds meer CoDaC’ers binnen de organisatie actief geworden. Ik ben één van die enthousiastelingen.’
Hardlopen is voor Kruimink altijd al een heerlijke uitlaatklep geweest. 'Ik ben nu ongeveer vijf jaar lid van loopgroep CoDaC en sindsdien is het wel een soort van verslaving geworden. Ik heb in totaal zes marathons gelopen en dit jaar deelgenomen aan de RopaRun.’

Clinics en 'Ren je fit'

Kruimink benadrukt het brede karakter van de Grachtenloop. ‘Het is natuurlijk veel meer dan alleen de loop op zondag 25 juni. Voorafgaande aan het evenement organiseren we namelijk clinics voor beginnende en gevorderde lopers. Verder geven we loopclinics op basisscholen. Op deze wijze willen we de hardloopsport promoten en geven we een aanzet tot meer bewegen. De kracht van de Grachtenloop is de grote variëteit. Het is echt een evenement voor jong en oud met een ongedwongen sfeer. Een ideaal domein voor wedstrijdlopers en recreanten.’

De huidige formule heeft zich in de loop van de jaren ruimschoots bewezen, maar dat wil volgens Kruimink niet zeggen dat je achterover moet leunen. ’Je moet altijd kijken naar vernieuwingen en verbeteringen. Er zijn wat dat betreft zeker ideeën. Voor het huidig organisatieteam is dit echter de eerste Grachtenloop. Na evaluatie van het evenement zullen we kijken welke mogelijkheden er zijn.’