Meerderheid raad tegen opheffen geheimhouding WMD onderzoek

Beilen - Een deel van de stukken rond het onderzoek naar de handel en wandel van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) in Oost-Indonesië blijft geheim wat de gemeenteraad van Midden-Drenthe betreft.

De WMD is sinds eind jaren negentig actief in die regio en heeft bijna 13 miljoen moeten afboeken op deze overzeese projecten en dit heeft voor veel ophef gezorgd in politiek Drenthe en daarbuiten.

Ons geld

De beide Gemeentebelangen en D66 probeerden donderdagavond de rest van de gemeenteraad te overtuigen van het belang om de geheimhouding rond delen van het onderzoek in de WMD-zaak op te heffen. Ze vinden transparantie en openheid te belangrijk om de informatie achter te houden voor het publiek en hadden een amendement ingediend om de raad tot opheffing van geheimhouding te bewegen. Fractieleider Charles de Haas (Gemeentebelangen Beilen-Smilde-Westerbork) sprak van 'ons geld' en het recht van de burger om te weten wat er gebeurt met gemeenschapsgeld.

Bij de geheime stukken gaat het om de feitenrapportage van Ernst & Young, die in een vorige raadsvergadering onder geheimhouding werd verstrekt, en over memo 2 van Trip Advocaten & Notarissen. Dit kantoor heeft onderzoek gedaan naar betrokkenheid van de WMD in de drinkwaterprojecten. Het tweede memo bevat vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de WMD en vertrouwelijke persoonsgegevens. Ook staan er aanbevelingen in over mogelijk te nemen juridische vervolgstappen. 

Publiek geld

Harma van der Roest, fractieleider van D66 wilde 100% transparantie: 'Publiek geld vraagt om publieke verantwoording. Stop met vertroebelen.' Jannes Kerssies (Gemeentebelangen) vond het argument dat mensen beschadigd kunnen worden door openbaarmaking onzinnig: 'Het is logisch dat mensen beschadigd worden als ze iets verkeerd doen.'

In de kast

De andere fracties hadden allemaal zo hun redenen om de gedeeltelijke geheimhouding te ondersteunen. De PvdA vond bij monde van fractieleider Benny Muskee dat: 'Als je geheimhouding toezegt aan mensen dan ga je dat later niet opheffen.' En: 'Openheid is belangrijk, maar ook niet alle rechtzaken zijn openbaar en ook een kabinetsformatie niet.'

VVD-fractieleider Heleen Jürgens stelde vast dat het een 'te complexe materie was om er iets van te snappen. We volgen de weg van de provincie en kijken naar de toekomst. Dit debacle moet in de kast.'

Uiteindelijk stemde de raad het amendement weg en blijven de stukken wat ze waren: geheim.

 

Gerelateerd nieuws