Motie over azc Oosterhesselen haalt het niet

Coevorden - PAC, VVD en GB dienden dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in betreffende de afronding van de bezwaarprocedure omgevingsvergunning azc in Oosterhesselen. De motie is verworpen.

Op 21 februari werd de omgevingsvergunning, op verzoek van New Village Hotel, ingetrokken. Het college volgde het advies van de bezwaarcommissie om ingediende bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren omdat indieners geen belang meer hebben bij een inhoudelijke beoordeling. Het college volgde echter niet het advies om aan de indieners van twee bezwaarschriften de proceskosten van 472 euro toe te kennen voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

‘Het college heeft toegezegd om tegemoet te willen komen in mogelijke proceskosten van omwonenden en het college heeft inwoners uitgenodigd om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning', zo staat in de motie te lezen.

Volgens enkele andere fracties was het aanbod voor een financiële tegemoetkoming alleen gericht aan Sociaal Oosterhesselen. Die heeft daarvoor 2.000 euro ontvangen van de gemeente Coevorden.